Omgaan met kanker in de therapeutische praktijk

Datum:
6 oktober 2019

Docent(en):

Categorie(ën)

Bij- en nascholing , Masterjaar

Volgens het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland ooit kanker. Elk uur krijgen 12 mensen in Nederland de diagnose kanker. De kans dat je in je praktijk een (ex)kankerpatiënt krijgt is daarom groot.

De diagnose kanker heeft meestal enorme gevolgen in het leven van een mens en van zijn naasten. Het is niet alleen een lichamelijk ingrijpende ziekte, maar is ook emotioneel, sociaal en geestelijk zwaar. Door de confrontatie met kanker kampen mensen vaak met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens.

Afhankelijk van in welke fase van het ziekteproces jouw cliënt zich bevindt (curatieve, palliatieve of terminale fase), kunnen zijn of haar draagkracht en behoeften verschillend zijn. Niet altijd kan regressie- en reïncarnatietherapie (direct) toegepast worden. Andere technieken kunnen dan gebruikt worden om de cliënt te ondersteunen in het verwerkings- en acceptatieproces van zijn/haar ziekte. Deze technieken kunnen ook een goede basis vormen voor het eventueel begeleiden van een regressie- en reïncarnatietherapie sessie in een latere fase van het therapeutisch traject.

Naast een korte theoretische uitleg krijg je tijdens deze lesdag meerdere technieken uitgelegd en gedemonstreerd, die je extra kunt inzetten bij het therapeutisch werken met cliënten met kanker. Er is ook gelegenheid om te oefenen.