De opleiding tot reïncarnatie- en regressietherapeut is voor meerdere doelgroepen geschikt:

  • belangstellenden die een praktijkgerichte opleiding tot volwaardig therapeut willen volgen
  • bestaande hulpverleners/therapeuten die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden;
  • belangstellenden die de opleiding willen volgen voor het eigen ontwikkelingsproces en inzicht;

Het merendeel van onze studenten volgt de opleiding om na het behalen van het diploma hiermee beroepsmatig aan de slag te gaan. Ieder jaar echter starten er ook studenten die daar nog over twijfelen of die bij aanvang al weten dat het volgen van de opleiding puur gericht is op persoonlijke ontwikkeling. Deze laatste groep kan tegen een gereduceerd tarief deelnemen aangezien deze studenten wel aanwezig zijn bij alle lesweekenden, maar niet bij de verplichte onderdelen zoals supervisies en theorietoets. Na afloop van de opleiding ontvangen deze studenten een certificaat van deelname.

De studenten die alle onderdelen van de tweejarige (basis)opleiding goed hebben doorlopen ontvangen een diploma, waarna zij zich zonder verdere ballotage kunnen laten inschrijven bij onze beroepsvereniging NVRT. Daarna is er de mogelijkheid om een facultatief derde verdiepingsjaar te volgen. Ook het derde jaar kan worden afgerond met een diploma.

Voor welke optie je ook kiest: de opleiding gaat zeer zeker je leven verrijken. Iedereen doorgaat een eigen ontwikkelingsproces waarbij ook je zelfkennis enorm wordt vergroot.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor supervisie. Ook na het afronden van de opleiding bestaat de mogelijkheid om een sessie te laten monitoren door een docent van de opleiding.

Het vak van therapeut leer je vooral door te doen. Wij zien het vak echt als een ambacht.

Daarom vindt de SRN het aantal contacturen tijdens de opleiding zo belangrijk. Tijdens contacturen ontstaat een interactie tussen docent en student die vele malen effectiever is dan zelfstudie. De SRN biedt een opleiding aan waarbij het praktijkgedeelte (het doen, het “voelen”) de belangrijkste plaats inneemt. Tijdens de lesweekenden worden dan ook vele demonstratiesessies door de docenten gegeven, oefeningen gedaan en tijdens de supervisiedagen krijg je met een groepje van iedere keer ongeveer 3 studenten individuele feedback van de docenten op jouw praktijkoefeningen/sessies.

Je krijgt praktijk gerichte individuele begeleiding en maatwerk van ons.

Om een indruk te geven van de hoeveelheid contacturen vind je hieronder een overzicht.

contacturen 1e jaar SRN aantal dagen
Lesdagen van één of meerdere docenten 26 dagen
Supervisie onder leiding van een docent 05 dagen
Leertherapie van de 2e jaars student 03 dagen
Theorietoetsen + coaching van een docent 02 dagen
contacturen 2e jaar SRN aantal dagen 
Lesdagen van één of meerdere docenten 24 dagen
Supervisie onder leiding van een docent 04 dagen
Leertherapie 03 dagen
Stage/procesdagen (intern in conferentieoord) inclusief   supervisie + coaching 04 dagen
Theorietoetsen + coaching van een docent 04 dagen
Praktijkexamen (2 docenten) 01 dag
contacturen 3e jaar SRN (facultatief) aantal dagen 
Lesdagen van één of meerdere docenten 11 dagen
Supervisie onder leiding van een docent 02 dagen
Scriptiebegeleiding 02 dagen

Naast deze contacturen zijn er natuurlijk ook de nodige zelfstudie- en oefenuren met medestudenten. Dit alles komt neer op een studiebelasting van ongeveer 1 dag per week.

Bovenstaand overzicht kan je helpen  om een eventueel vergelijk met andere opleidingen te maken en zo te kunnen beoordelen of de opleiding praktijk of meer theorie gericht is.

Wil je een compleet overzicht van de opleiding? Klik dan hier voor de studiegids 2020