Contacturen 1e jaar SRN Aantal dagen
Lesdagen van één of meerdere docenten 26 dagen
Supervisie onder leiding van een docent 05 dagen
Leertherapie van 2de jrs student + bespreking met docent 03 dagen
Theorietoetsen + coaching van een docent 05 dagen
Contacturen 2e jaar SRN Aantal dagen 
Lesdagen van één of meerdere docenten 24 dagen
Supervisie onder leiding van een docent 04 dagen
Geven leertherapie + bespreking 03 dagen
Stage/procesdagen (in conferentieoord) inclusief supervisie + coaching 04 dagen
Theorietoetsen + coaching van een docent 04 dagen
Praktijkexamen (2 docenten) 01 dag

Dit overzicht kan je helpen om een eventueel vergelijk met andere opleidingen te maken en zo te kunnen beoordelen of de opleiding praktijk of meer theorie gericht is en wat je precies krijgt aangeboden voor de opleidingskosten die jij betaalt.

Naast deze contacturen zijn er natuurlijk ook de nodige zelfstudie- en oefenuren met medestudenten, maar dat spreekt voor zich. Deze uren zijn nadrukkelijk niet meegenomen in de tabel aangezien dat een vertekend beeld zou geven van ons opleidingsaanbod. Je kunt uitgaan van gemiddeld één à twee extra oefen-/zelfstudiedagen per week.