Kwaliteit

Als je kiest voor de opleiding van de SRN, dan maak je een keuze voor kwaliteit. Want enthousiasme, ervaring, professionaliteit en betrokkenheid zijn onze kernwoorden.

Alle docenten hebben een eigen praktijk en zijn er altijd op gericht om hun kennis uit te breiden en over te dragen aan de studenten. Daarbij is reïncarnatie- en regressietherapie een vak dat zich ontwikkelt en daar dragen wij graag aan bij. Nieuwe inzichten leiden tot innovatie en dat maakt de SRN een gezonde opleiding die nieuwe paden durft in te slaan.

Opname in het CRKBO register

Het CRKBO is aangewezen als stichting die een register bijhoudt van alle particuliere beroepsopleidingen in Nederland.

De SRN voldoet aan alle gestelde eisen en is daarmee opgenomen in het register van het CRKBO. Dit betekent ook dat de SRN is vrijgesteld van btw, dat geldt voor alle activiteiten (bij/nascholing, supervisie, intervisie, masterclasses) die onze docenten uitvoeren.