• Ook is er een stichting (SVR) die zich bezighoudt met de voorlichting over reïncarnatietherapie:
    www.svr-info.nl
  • The International Board for Regression Therapy, zoals alle internationale clubs in de V.S. gevestigd:
    www.ibrt.org