Nieuw boek “terugkeer naar de ziel”

Nieuw boek “terugkeer naar de ziel”

Een nieuw wetenschappelijk boek over reïncarnatietherapie is uit! De titel is “terugkeer naar de ziel” en is geschreven door dr. Ronald van der Maesen. In dit boek wordt een lans gebroken waarin naast de mentale, emotionele en lichamelijke component, ook de spirituele dimensie een plaats krijgt. Reïncarnatietherapie kan een nieuw perspectief bieden voor mensen met “levenslang”. Het ISBN nummer is 9789057400803.