In reïncarnatie- en regressietherapie staat verwerking door middel van inzicht en het integreren van die ervaringen in het dagelijkse leven centraal. Door oorzaken van je huidige problemen, beperkingen of blokkades te verwerken op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau, kom je weer in contact met je essentie, met wie je werkelijk bent. Door deze bewustwording ervaar je meer levenskracht en meer creativiteit, waardoor je beter in staat bent eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Dit zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van je leven in het hier en nu.