Door de opleiding te volgen, leer je te werken volgens het unieke model dat de SRN heeft ontwikkeld om symptomen en achterliggende trauma’s te verwerken: ‘de holografische reïncarnatie- en regressietherapie’. Niet alleen zul je de enorme effectiviteit van deze methode ervaren in de opleiding, maar ook als je er later zelfstandig mee werkt, zul je je ermee onderscheiden als therapeut.

Wat verstaan wij onder de term ‘holografisch’?
Het hologram wordt gebruikt als metafoor voor de oude wijsheid dat in het detail de totaliteit herkenbaar is. Dat betekent twee dingen:

  1. Er is slechts een bepaald symptoom nodig (bijvoorbeeld een emotioneel en/of lichamelijk gevoel of een sterke overtuiging) om een hele ervaring omhoog te krijgen.
  2. Meestal kun je aan de hand van één of twee (onverwerkte) gebeurtenissen toegang krijgen tot alle ervaringen die door hetzelfde thema verbonden zijn. Die ervaringen kunnen voorkomen in meerdere ‘herbelevingsgebieden’: vorige levens, de prenatale tijd en de geboorte, en ook in dit leven. Sterker nog: vaak blijken ervaringen rondom een bepaald thema in alle drie van de hierboven genoemde gebieden voor te komen. Door ‘thematisch’ te werken bereik je het beste resultaat.

Holografische reïncarnatie- en regressietherapie zoals de SRN die aanbiedt tijdens de opleiding, maakt gebruik van diverse analytische methoden door:

  • in een goed voorgesprek door te vragen op de problematiek waar de cliënt mee komt, zodat de thematiek duidelijk wordt
  • aan de hand van elementen uit het voorgesprek een brug te bouwen naar een ervaring in het verleden die met deze thematiek te maken heeft
  • de ervaring voldoende door te werken en af te ronden, zodat deze goed wordt geïntegreerd in het hier en nu.

In aangepaste vorm is dit model ook geschikt om met kinderen vanaf 4 jaar te werken. De SRN besteedt daar ook veel aandacht aan.