Er zijn talloze boeken verschenen over reïncarnatie en reïncarnatietherapie. Hieronder volgt een zeer beknopt overzicht van enkele boeken.

  • Een boek over reïncarnatie en therapie is geschreven door R. Van der Maesen en R. Bontenbal. Het boek is bedoeld om voor maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters een uitbreiding van het instrumentarium aan te reiken. Het gaat om: Handboek Reïncarnatietherapie (2002)
  • H. ten Dam: zijn tweeluik (Ring van Licht) is later uitgegeven als: Reïncarnatie: denkbeelden en ervaringen (2002). Daarnaast is er van zijn hand Catharsis en Integratie (1997).
  • R. Kranenborg, H. Verbrugh e.a.: Reïncarnatie, een veelzijdig perspectief? (1988)
  • Dr. R. van der Maesen: “terugkeer van de ziel: naar een vierdimensionaal mensbeeld”(2010) en tevens het boek “ontmoeting met reïncarnatietherapie. Een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid”(2010).

Internationaal zijn er talloze boeken over reïncarnatie en reïncarnatietherapie geschreven. Hieronder een zeer kort overzicht van enkele belangrijke boeken:

  • Dr. Ian Stevenson heeft veel academische studies verricht naar reïncarnatie in het algemeen. Op zijn naam zijn meerdere boeken verschenen: Where Reincarnation and Biology Intersect (1997) (vertaald als Bewijzen van reïncarnatie), Children who remember previous lives (2000), European Cases of the Reincarnation Type (2003) .
  • Roger J. Woolger (PH. D.) was een zeer bekende Engelse reïncarnatietherapeut. Zijn twee meest bekende boeken zijn Other Lives, Other Selves (1987) en Healing your Past Lives (2004).
  • Dr. Morris Netherton is een zeer bekende Amerikaanse reïncarnatietherapeut. Zijn boek Past-lives therapy (1978), is vertaald als “De geschiedenis herhaalt zich. Genezen aan vorige levens” (1980)
  • Winafred B. Lucas: Regression Therapy. A Handbook for Professionals Vol 1 & 2 (1993).
  • Brian L. Weiss: Many Lives, Many Masters (1988)
  • Glenn Williston & Judith Johnstone: Soul search (1983)