Er zijn diverse boeken verschenen over onderzoeken naar reïncarnatie en reïncarnatietherapie. In 2006 heeft Dr. R. van der Maesen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van en de cliënt satisfactie van reïncarnatietherapie. Onderstaande tekst is in 2006 als persbericht verschenen in de diverse media:

“Twaalf jaar onderzoek naar wat reïncarnatietherapie kan betekenen voor mensen met psychische en chronisch fysieke problemen heeft geleid tot opmerkelijke conclusies. Voor een meerderheid van de cliënten die deze therapie volgen, is er na een relatief korte behandeling sprake van vermindering of verdwijning van hun klachten. Ook mensen met gewoonlijk moeilijk behandelbare problemen, zoals stemmenhoren (auditieve hallucinaties) en het ticsyndroom (Gilles de la Tourette) hebben volgens de onderzoekresultaten vaak baat bij de therapie. Gezondheidsproblemen, zowel psychisch als fysiek, zijn volgens het reïncarnatie-therapiemodel symptomen van disharmonie tussen denken, voelen, lichaam én een transpersoonlijke of spirituele dimensie. Het opsporen van die disharmonie, die gewoonlijk lijkt te zijn ontstaan door een traumatische ervaring in een soms ver verleden, brengt de cliënt bij de oorzaak van de disharmonie. Door de hulp bij het verwerken van die ervaring kunnen de klachten in het heden verdwijnen.”

De tekst van het promotieonderzoek is te lezen door op deze link te klikken. 

In 2010 is onder de hand van Dr. R. van der Maesen een nieuw boek verschenen: “Terugkeer van de ziel: naar een vierdimensionaal mensbeeld”. In dit boek wordt een lans gebroken waarin naast de mentale, emotionele en lichamelijke component, ook de spirituele dimensie een plaats krijgt. Reïncarnatietherapie kan een nieuw perspectief bieden voor mensen met “levenslang”. Het ISBN nummer is 9789057400803.

Daarnaast is in 2010 nog een ander boek van Van der Maesen verschenen: “Ontmoeting met reïncarnatietherapie. Een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid”. Dit boek is een kennismaking met reïncarnatietherapie met veel praktijkvoorbeelden van problemen van clienten. ISBN 9789089542359.

In het voorjaar van 2017 heeft Ingrid Klooster – Oldhoff een anoniem online onderzoek gedaan onder 107 cliënten naar de effectiviteit van regressietherapie. De resultaten van haar onderzoek kun je lezen door hier te klikken.