Image by Arleen wiese
VERDIEPING:
SHAMANISME EN THERAPIE

In het shamanisme hebben de vier richtingen krachten en eigenschappen, die altijd werkzaam en inzetbaar zijn in ieders leven. Ook kan er hulp of advies gevraagd worden van de krachten uit de shamanistische wereld, zoals bijvoorbeeld de voorouders en krachtdieren. 

  

Op deze dag leer je werken met sjamanistische opstellingen voor individuele cliënten, op een 1-op-1 basis. De opstellingen lijken op de bekende familie-opstellingen, maar worden met steentjes gelegd in het Wiel van de Richtingen.

 

Docent: Matthijs van Hilten

Datum

13 maart 2022

Tijd:
10.00 – 17.00 uur

Locatie:
Leiden of Hillegom

Kosten:
€ 145
 (€ 135 NVRT Leden) BTW vrij.

Je kunt een opstelling voor de cliënt doen voor het huidige gezinssysteem, of het familiesysteem waar hij of zij uitkomt, of voor een situatie op je werk. Je kunt dan laten ervaren welke invloeden er allemaal werkzaam zijn, en wie er misschien niet op zijn of haar plek staat. Hier kun je dan in de opstelling werk mee doen. Het is een heel mooie en krachtige werkvorm. Het kan ook een goede manier zijn om hiermee naar problemen te kijken en ermee te werken als Regressie- en Reïncarnatietherapie nog iets te spannend zou voelen voor de cliënt. Ik geef eerst uitleg en daarna als voorbeeld een 1-op-1 opstelling met één van de deelnemers. ’s Middags ga je in groepjes van twee oefenen met deze opstellingen. Naar wens en bij voldoende deelnemers, kan er ook nog een groepsopstelling gedaan worden over het ervaren van dierkrachten. Neem zelf ongeveer 30 steentjes mee; het mogen een paar bijzondere zijn, maar neem vooral ook gewoon wit/grijze tuinkiezeltjes mee.

LESINHOUD

De student:

 1. Maakt kennis met de ontwikkeling en de verschillende stromingen van het shamanisme in Azie, Siberië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Hawaii.

 2. De student maakt kennis met het bestaan van krachtdieren

 3. De student leert “aan den lijve” hoe hij/zij het eigen krachtdier kan ontdekken en mee kan communiceren. 

 4. De student leert toe te passen hoe bij cliënten een krachtdier kan worden gevonden.  

 5. De student maakt kennis met het fenomeen “soul retrieval” en begrijpt het achterliggende shamanistiche principe

 6. De student leert dit toepassen in de praktijk

 7. De student krijgt kennis over het fenomeen “extraction work” en begrijpt de werking en het achterliggende principe ervan

 8. De student leert dit toepassen in de praktijk en kan dit toepassen op een cliënt  

 9. De student neemt kennis van de 7 principes van het Huna shamanisme en begrijpt de toepassing ervan 

 10.  De student leert oefeningen toe te passen met als doel dat de kwaliteit van leven verbetert (door het shiften van focus)

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

 • Kampenhout, D van (2018) De vier richtingen. De Driehoek. 

 • Kampenhout, D van (2007) De tranen van de voorouders. De driekhoek.

 • Kampenhout, D van (1999) In de Geest van het Sjamanisme. Bres BV

 • Kampenhout, D van (1995) Handboek Sjamanisme. Milinda Uitgevers B.V.

4.png
Matthijs van Hilten
Regressie- en reïncarnatietherapeut


“Doe wat werkt”– Heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden (RUL). Nadat hij zijn propedeuse had behaald, begon zijn interesse in andere, meer mensgerichte, studies toe te nemen. Hij kwam terecht op verschillende faculteiten om in 2002 de studie Reïncarnatietherapie aan de School voor Reïncarnatietherapie Nederland (SRN) in Utrecht gaan volgen. Dat deed hij met veel plezier. In december 2004 rondde hij de studie succesvol af. Aansluitend startte hij zijn praktijk voor reïncarnatietherapie. Na(ast) zijn afgeronde studies heeft hij gedurende een aantal jaren werkervaring opgedaan bij verschillende verzekeringsmaatschappijen op het gebied van reïntegratie van arbeidsongeschikten. Momenteel is hij ook docent voor een landelijk opleidingsinstituut voor het bank- en verzekeringswezen met als speerpunt de vertaalslag van psychische ziektebeelden naar arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. Matthijs is beroepslid van de NVRT.

INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.