Erna de Lange

Erna de Lange

Gastdocente en beheerder van Bureau SRN

“Een feest van licht ontstaat als kinderen hun innerlijke kracht voelen”

– Besefte al vroeg in haar leven dat een mens niet alleen uit een fysiek lichaam bestaat. Dat kwam door bijzondere ervaringen in haar jeugd. Toen ze wat ouder was, besloot ze een cursus spirituele ontwikkeling te volgen. Haar interesse in de beweegredenen waarom mensen de dingen doen die ze doen, leidde haar als vanzelf naar de intensieve opleiding tot regressie- en reïncarnatietherapeut bij de SRN. Sinds zij in 2007 afstudeerde werkt zij in haar eigen praktijk aan huis met kinderen, jongeren en volwassenen. Ze specialiseerde zich tot holografisch kindertherapeut, waarvoor ze een opleiding volgde bij Tineke Noordegraaf. Omdat ze ook 25 jaar actief is geweest als zondagsschoolleidster, is ze zeer ervaren met kinderen. Naast haar praktijk organiseert en begeleidt ze lotgenotengroepen voor kinderen met een verlieservaring. Daarnaast geeft zij workshops aan kinderen. Daarin helpt ze hen met creatieve werkvormen hun kracht te (her)ontdekken, zodat hun zelfbesef en zelfvertrouwen groeit en hun sociale en emotionele weerbaarheid toeneemt. Ook is ze gastdocent in een bijscholing ‘Praktisch werken met kinderen’. Erna is beroepslid van de NVRT en beheerder van Bureau SRN. Ze verzorgt de administratie van de opleiding en is het aanspreekpunt. Alle ervaring die zij in haar vroegere leven heeft opgedaan als informatrice bij de Nederlandse Spoorwegen, komen in deze functie goed van pas.

Courses

Code Naam Duur Start Date
Praktisch werken met kinderen 3 februari 2019