top of page
ACCREDITATIE

Goed onderwijs staat centraal bij de SRN. Wij hechten er waarde aan om dit voortdurend en onafhankelijk te laten toetsen.

De SRN is erkend door de volgende instanties.

Het Nederlands Register Opleidingen in integrale en complementaire zorg (SNRO).

 

De SNRO is een onafhankelijk instituut dat accreditaties verzorgt voor al het private, niet door de overheid bekostigde, onderwijs en dus ook voor het complementaire veld.

De SNRO beoordeelt de kwaliteit van het opleidingsaanbod objectief en onafhankelijk. Er wordt gekeken naar vorm en inhoud van het opleidingsaanbod en de resultaten. De SNRO maakt hierbij gebruik van de normen en standaarden uit het regulier hbo onderwijs (de NVAO-standaarden). De SRN is door middel van de SNRO accreditatie een opleiding met een bewezen niveau van hbo kwaliteit.

SNRO keurmerk hbo opleiding.jpg

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

 

Het CRKBO bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De SRN voldoet aan deze kwaliteitscode.

 

De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. De CRKBO registratie stelt de SRN in staat BTW vrij te werken, hetgeen bijdraagt aan ons streven om onze opleidingskosten zo laag mogelijk te houden.

CRKBO_Instelling_CMYK.png

De beroepsvereniging Nederlandse vereniging voor Reïncarnatie- en Regressietherapie (NVRT).

 

Een beroepsvereniging is een vereniging met personen die hetzelfde beroep uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen. Via een beroepsvereniging kan men collega’s ontmoeten om kennis mee te delen, ervaring uit te wisselen en inspiratie op te doen. Onder andere door middel van verplichte bij-en nascholing van de leden wordt ook aandacht gegeven aan het op niveau houden en verbeteren van de kwaliteit van het werk, in dit geval de verleende zorg.

De SRN is al vele jaren goedgekeurd en aangesloten bij de beroepsvereniging NVRT.  Deze beroepsvereniging sluit het meest specifiek aan bij onze opleiding. De SNRO accreditatie is echter voldoende voor elke beroepsvereniging in de complementaire zorg. Hierdoor kan je als SRN-therapeut aangesloten zijn bij meerdere beroepsverenigingen, wat verruiming biedt van het aantal zorgverzekeraars dat vergoeding geeft.

logo-met-parel.png
bottom of page