top of page
DE THERAPEUT

Na het behalen van het diploma is de SRN-therapeut onder andere in staat om:

  • een gedegen therapeutisch proces te begeleiden met als doel traumaverwerking op mentaal, emotioneel, somatisch en spiritueel niveau (MESS). 

  • een duidelijke uitleg te geven over het ontstaan van trauma’s en hun nawerkingen in het dagelijks leven (psycho-educatie) en over de mogelijkheden en de beperkingen van regressie- en reïncarnatietherapie.

  • de theorie over het holografisch model (kleine en grote hologram) eenvoudig uit te leggen en te vertalen tot een concreet stappenplan voor de behandeling van de specifieke klachten van de cliënt.

  • herbelevingen te begeleiden zowel in het huidig leven (van volwassenheid tot de geboorte), als ook in de prepersoonlijke (zwangerschap, conceptie en vorige levens) en in de transpersoonlijke periode (tussenbestaan).

  • gebruik te maken van ademhalings-, lichaamswerk- en schrik-shock-trauma technieken om de emotionele en lichamelijke ontlading te bevorderen en de nawerking van trauma’s te beëindigen.

  • een eigen succesvolle regressie- en reïncarnatietherapie praktijk op te richten.

De SRN leidt studenten op tot zelfstandig functionerende holografisch Reïncarnatie- en regressietherapeuten die zonder verdere ballotage lid kunnen worden van de Nederlandse Beroepsvereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT).

logo-met-parel.png

De vaardigheden en competenties van een gediplomeerd Reïncarnatie- en regressietherapeut zijn vastgelegd in het beroepsprofiel van de Nederlandse Beroepsvereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT).

Healing of the physical without change in the spiritual and mental aspects brings little real help to the individual in the end. How true, because the mind and the body imprint and imitate one another. What we think, we become. What we become, we think. It's an insidious process that can predispose us to illness or it can lead us to health.
- Edgar Cayce
bottom of page