top of page
REÏNCARNATIE & REGRESSIE THERAPIE

Problemen in het hier en nu hebben vaak hun oorzaak in het verleden.

Het verleden zien we daarbij zeer ruim: het bevat de tijd van het hier en nu tot bij wijze van spreken de oerknal. Daarbij hebben we als uitgangspunt dat de mens niet alleen een verzameling biochemische processen is, maar een uniek wezen met een ziel. Een ziel die meerdere levens doormaakt.

Soms is wat we hebben meegemaakt tijdens vorige levens zó pijnlijk en verwarrend geweest, dat we deze ervaringen toen niet konden verwerken. Het gevolg is dat ze na de dood als trauma’s in de ziel voortleven. Je zou dit kunnen zien als een soort litteken op de ziel. In alle daarna komende levens, inclusief het huidige leven, kan zo’n litteken onbewust actief blijven en op die manier zorgen voor beperkingen en blokkades in de vorm van diverse problemen, symptomen of klachten.

Reïncarnatie- en regressietherapie houdt in dat de cliënt samen met de therapeut op zoek gaat naar dergelijke onverwerkte ervaringen. Onverwerkte ervaringen vanuit de jeugd spelen vrijwel altijd een grote rol in het therapeutisch proces en krijgen dan ook de nodige aandacht. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan eventuele onverwerkte ervaringen vanuit vorige levens en tijdens de conceptie, de zwangerschap en de geboorte. Door alsnog de trauma’s te verwerken, wordt iets dat ‘onaf’ was alsnog afgemaakt. Vanaf dat moment is het niet langer onbewust aanwezig. Zo kan nieuwe levenskracht vrijkomen en verdwijnen de actuele problemen.

Om te ervaren dat reïncarnatie- en regressietherapie werkt, hoef je niet in vorige levens te geloven. Wel dien je (en de therapeut) de ervaringen die boven komen, serieus te nemen.

HET HOLOGRAM ALS METAFOOR

Door de opleiding te volgen, leer je te werken volgens het unieke model dat de SRN heeft ontwikkeld om symptomen en achterliggende trauma’s te verwerken: ‘de holografische reïncarnatie- en regressietherapie’. Niet alleen zul je de enorme effectiviteit van deze methode ervaren in de opleiding, maar ook als je er later zelfstandig mee werkt, zul je je ermee onderscheiden als therapeut.

Problemen in het hier en nu hebben vaak hun oorzaak in het verleden. Dat is waar we bij reïncarnatie- en regressietherapie vanuit gaan. Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen. Die kunnen zich voordoen op emotioneel, lichamelijk en/of mentaal niveau.


Het hologram wordt gebruikt als metafoor voor de oude wijsheid dat in het detail de totaliteit herkenbaar is. Dat betekent twee dingen:

  1. Er is slechts een bepaald symptoom nodig (bijvoorbeeld een emotioneel en/of lichamelijk gevoel of een sterke overtuiging) om een hele ervaring omhoog te krijgen.

  2. Meestal kun je aan de hand van één of twee (onverwerkte) gebeurtenissen toegang krijgen tot alle ervaringen die door hetzelfde thema verbonden zijn. Die ervaringen kunnen voorkomen in meerdere ‘herbelevingsgebieden’: vorige levens, de prenatale tijd en de geboorte, en ook in dit leven. Sterker nog: vaak blijken ervaringen rondom een bepaald thema in alle drie van de hierboven genoemde gebieden voor te komen. Door ‘thematisch’ te werken bereik je het beste resultaat.​

 

Tijdens de therapie werken we met trance. Alles wat we in het verleden ervaren hebben, kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een heel natuurlijk verschijnsel en ontstaat vanzelf door je te concentreren. Je kunt het vergelijken met het kijken naar bijvoorbeeld een boeiende film: je leeft mee in de film, maar je weet tegelijkertijd ook waar je zit te kijken. Er is een zogenaamd ‘elliptisch bewustzijn’ aanwezig. Door dit dubbele bewustzijn kun je goed ontdekken hoe die vroegere ervaring tot op dit moment heeft doorgewerkt.

Holografische reïncarnatie- en regressietherapie zoals de SRN die aanbiedt tijdens de opleiding, maakt gebruik van diverse analytische methoden:

 

  1. De regressie- en reïncarnatietherapeut vraagt goed door op de klacht en maakt de rode draad ervan in iemands leven zichtbaar. Je zou ook kunnen zeggen dat deze inzicht geeft in de thematiek waar de cliënt tijdens zijn leven regelmatig tegenaan blijkt te lopen.

  2. Vervolgens brengt de therapeut hem of haar terug naar de ervaringen in het verleden die de thematiek deden ontstaan. Diens onderbewuste selecteert zelf de ervaringen die het sterkst met de problematiek van nu verbonden zijn en waaraan gewerkt moet worden. En het maakt niet uit hoelang geleden ze plaatsvonden, dat kan gisteren zijn, tien jaar geleden, in de jeugd, tijdens de geboorte, zwangerschap of tijdens vorige levens. Het gaat erom dat de cliënt de ervaring(en) zodanig herbeleeft dat deze de onverwerkte elementen ervan op emotioneel, lichamelijk, mentaal en spiritueel/energetisch niveau alsnog verwerkt.

  3. Tenslotte gaat de aandacht naar goede afronding en integratie van de ervaring. Door deze vorm van bewustwording kan iemand de ervaring een plek geven en merkt vervolgens dat dit een zeer positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven.

Copy of School voor Reincarnatie & Regre
bottom of page