DATA 2020 DRIEJARIGE BEROEPSOPLEIDING SRN 

JAAR 1

 

Module 1: De reïncarnatie-en regressietherapeut

jan 18-19 1101 Inleiding & communicatie

feb 08-09 1102 Voorbereidingsgesprek

mrt 07-08 1103 Inducties

Module 2: Het holografisch therapeutisch model

mrt 21-22 1204 Schrik-shock-trauma

apr 04-05 1205 Vorige levens

mei 16-17 1206 Excarneren-Incarneren

Module 3: Werken op celniveau

jun 06-07 1307 Conceptie-Prenataal

jun 20-21 1308 Geboorte

Module 4: Hechting

sep 05-06 1409 Innerlijke kinderen

sept 19-20 1410 Relaties

Module 5: Therapeutische methodieken

okt 03-04 1511 Werken met de schaduw

nov 07-08 1512 Lichaamswerk

nov 21-22 1513 Onthechten van externe energie

JAAR 2

 

Module 6: Het therapeutisch traject

jan 11-12​ 2101 Intake en themagesprek

feb 01-02 2102 Een succesvol traject

mrt 14-15 2103 Een succesvolle praktijk: verdieping ethiek en praktijkvoering

Module 7: Genezing in verschillende levensfases

mrt 28-29​ 2204 Conceptie – prenataal – geboorte

apr 18-19 2205 Werken met kinderen

mei 23-24 2206 Verdieping huidig leven

Module 8: De cyclus van de ziel

jun 06-07​ 2307 Zielsprocessen 

jun 13-14 2308 Deelpersoonlijkheden 

jun 27-28 2309 Sterven en tussenbestaan

sep 22 tm 25 Procesdagen (intern)

Module 9: Specifieke traumabehandeling

sep 12-13​ 2410 Seksualiteit en traumatiek

okt 10-11 2411 Stress, burn-out, depressie

okt 31 nov 01 2412 Ziekte – verlies – rouw

JAAR 3

 

Module 10: Verdieping therapeutische methodieken

jan 25 3101 Opstellingen vanuit sjamanistische perspectief

feb 09 3102 Praktisch werken met kinderen

feb 29 3103 Energetisch tekenen binnen regressietherapie

apr 11 3104 Verdieping lichaamswerk

Module 11: Verdieping specifieke traumabehandeling

mei 09 3205 Angst en Vertrouwen

sep 27 3206 ​Oorlogstrauma’s

okt 24 3207 Omgaan met kanker in de therapeutische praktijk

Module 12: Verdieping cyclus van de ziel

okt 25 3308 Voorouderregressie en Opstellingen

nov 29 3309 Spirituele regressie

dec 06 3310 Zingevingsproblematiek

OPLEIDINGSLOCATIE

De eerste twee jaar zijn de lesdagen verdeeld over dertien lesweekenden (op zaterdag en zondag) per jaar. In het derde jaar zijn er tien lesdagen.

De lesdagen beginnen om 10.00 uur. De eindtijd is meestal 17.00 uur.

De supervisiedagen vinden plaats in de praktijken van de docenten en supervisoren. Welke dag dat is, wordt samen in overleg met de docent vastgesteld. Dat is wel zo flexibel. De aanvangs- en sluitingstijd van deze dagen komen meestal overeen met die van de lesdagen.

De SRN lesdagen vinden plaats op twee verschillende locaties: 

Studio Loevenhout

Pretoriadreef 49, Utrecht

Sacred Trees Studio

Raamsteeg 2, 2311 PL Leiden

www.sacredtreesstudio.com 

KOSTEN OPLEIDING 2020

​De drie studiejaren verschillen wat in de hoogte van de kosten voornamelijk omdat in het tweede jaar i.p.v. een lesblok van twee dagen een intern blok van vier dagen verzorgd wordt (de procesdagen) terwijl het derde studiejaar minder contacturen telt. De exacte hoogte van de kosten per studiejaar wordt bepaald door de vorm van betaling die wordt gekozen: 
Optie a: te betalen ineens voor 15 januari
Optie b: betaling in twee termijnen voor 15 januari en 1 juli.

Kosten voor het eerste jaar:
a. € 3.475 te betalen ineens 
b. € 3.675 te betalen in 2 termijnen

Kosten voor het tweede jaar:

a. € 3.480 te betalen ineens 
b. € 3.700 te betalen in 2 termijnen

Kosten voor het derde jaar:
c.  € 1.875 te betalen ineens
d.  € 2.000 te betalen in 2 termijnen

Het betalen van de opleidingskosten in termijnen is geregeld via een op de studieovereenkomst ingevulde machtiging tot automatische incasso. Onder bepaalde voorwaarden zijn de kosten aftrekbaar als bijzondere lasten of ondernemerslasten.

 

De SRN is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Deze kwaliteitsgarantie stelt de opleiding vrij van het heffen van 21% BTW.

Vraag: Hoeveel (les)dagen telt het programma?
Antwoord: Het eerste jaar heeft 31 les- en supervisiedagen, het tweede jaar 32 les- en supervisiedagen en het derde jaar 13 les-, supervisie en scriptie begeleiding dagen.

Vraag: Zijn de interne procesdagen van het tweede jaar inclusief maaltijden en logies?
Antwoord: Alles tijdens de stage/procesdagen is inclusief (ook koffie en thee), behalve drankjes van de bar.

Vraag: Zijn de supervisies, leertherapie en examens in de studiekosten inbegrepen?
Antwoord: Alle in het programma opgenomen supervisiedagen, het praktijkexamen in het tweede jaar en de onderdelen van de overgangen afstudeerbijeenkomsten zijn inclusief. Studenten die meer supervisies nodig hebben dan die deel uitmaken van het studieprogramma dienen die extra supervisies wel apart te betalen. Herexamens dienen eveneens extra betaald te worden.

Vraag: In hoeverre kan ook buiten de lessen en supervisie dagen om gebruik gemaakt worden van de kennis van de docenten
Antwoord: indien gebruik gemaakt wordt van extra supervisies: zie hierboven. Elke student krijgt verder een persoonlijke mentor toegewezen, die hij of zij bij problemen tijdens de studie kan raadplegen; de docenten en medewerkers vergaderen zeer regelmatig over de vorderingen van de verschillende studenten.

Vraag: Wat is in het algemeen inclusief en wat niet?
Antwoord: bij de SRN opleiding is alles inclusief behalve een beperkt aantal verplichte boeken. Verder dient rekening gehouden te worden met reiskosten en eventuele parkeerkosten.​

Reincarnation is not an exclusively Hindu or Buddhist concept, but it is part of the history of human origin. It is proof of the mindstream's capacity to retain knowledge of physical and mental activities. It is related to the theory of independent origination and the law of cause and effect. ~ Dalai Lama ~