top of page
DATA 2024 DRIEJARIGE BEROEPSOPLEIDING SRN 

JAAR 1

 

Module 1: De reïncarnatie-en regressietherapeut

jan 27-28 1101 Inleiding & communicatie

feb 10-11 1102 Voorbereidingsgesprek

mrt 02-03 1103 Inducties

Module 2: Het holografisch therapeutisch model

mrt 16-17 1204 Schrik-shock-trauma

mrt 23-24 1205 Vorige levens

mei 11-12 1206 Excarneren-Incarneren

Module 3: Werken op celniveau

juni 1-2 1307 Conceptie-Prenataal

juni 15-16 1308 Geboorte

Module 4: Hechting

aug 31-sep 01 1409 Innerlijke kinderen

sept 14-15 1410 Relaties

Module 5: Therapeutische methodieken

sep 28-29 1511 Werken met de schaduw

nov 16-17 1512 Lichaamswerk

nov 30-dec1 1513 Onthechten van externe energie

* Data zijn onder voorbehoud

JAAR 2

 

Module 6: Het therapeutisch traject

jan 13-14 2101 Intake en themagesprek

feb 03-04 2102 Een succesvol traject

mrt 09-10 2103 Een succesvolle praktijk: verdieping ethiek en praktijkvoering

Module 7: Genezing in verschillende levensfases

apr 06-07​ 2204 Conceptie – prenataal – geboorte

apr 20-21 2205 Werken met kinderen

mei 25-26 2206 Verdieping huidig leven

Module 8: De cyclus van de ziel

jun 08-09 2307 Zielsprocessen 

jun 22-23 2308 Deelpersoonlijkheden 

jul 06-07 2309 Sterven en tussenbestaan

sep 17 tm 20 Procesdagen (intern)

Module 9: Specifieke traumabehandeling

sep 07-08 2410 Seksualiteit en traumatiek

okt 05-06 2411 Stress, burn-out, depressie

nov 02-03 2412 Ziekte – verlies – rouw

dec 09-13 Praktijkexamens 2e jaars

JAAR 3 / VERDIEPING

 

Module 10: Verdieping therapeutische methodieken

jan 21 Scriptiebegeleiding

feb 04 3102 Praktisch werken met kinderen

feb 25 3104 Verdieping lichaamswerk

maa 10 3101 Energetisch tekenen binnen regressietherapie

apr 13 3103 Shamanisme en therapie 

apr 14 Praktijk intervisie​

Module 11: Verdieping specifieke traumabehandeling

mei 26 3205 Angst en Vertrouwen

juni 29 Presentatie theorie onderbouwing

sep 08 3206 ​Oorlogstrauma’s

sep 22 Praktijk intervisie

okt 12 3207 Omgaan met kanker in de therapeutische praktijk

Module 12: Verdieping cyclus van de ziel

okt 13 3308 Voorouderregressie en Opstellingen

nov 09 3309 Spirituele regressie

nov 24 3310 Zingevingsproblematiek

dec 08 Praktijk intervisie

OPLEIDINGSLOCATIE

De eerste twee jaar zijn de lesdagen verdeeld over dertien lesweekenden (op zaterdag en zondag) per jaar. In het derde jaar zijn er tien lesdagen.

De lesdagen beginnen om 10.00 uur. De eindtijd is meestal 17.00 uur.

De supervisiedagen vinden plaats in de praktijken van de docenten en supervisoren. Welke dag dat is, wordt samen in overleg met de docent vastgesteld. Dat is wel zo flexibel. De aanvangs- en sluitingstijd van deze dagen komen meestal overeen met die van de lesdagen.

De SRN lesdagen vinden meestal plaats in Hilversum, soms in Utrecht of Leiden: 

Gebouw de Koningin

Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum

www.gebouwdekoningin.nl 

Studio Loevenhout

Pretoriadreef 49, Utrecht

Gebouwdekoningin.png
KOSTEN OPLEIDING

​De drie studiejaren verschillen wat in de hoogte van de kosten voornamelijk omdat in het tweede jaar i.p.v. een lesblok van twee dagen een intern blok van vier dagen verzorgd wordt (de procesdagen) terwijl het derde studiejaar minder contacturen telt. De exacte hoogte van de kosten per studiejaar wordt bepaald door de vorm van betaling die wordt gekozen: 
Optie a: te betalen ineens voor 15 januari
Optie b: betaling in twee termijnen voor 15 januari en 1 juli.

Kosten voor het eerste jaar:
a. € 4.069 te betalen ineens 
b. € 4.247 te betalen in 2 termijnen

Kosten voor het tweede jaar:

a. € 4.247 te betalen ineens 
b. € 4.478 te betalen in 2 termijnen

Kosten voor het derde jaar:
c.  € 2.284 te betalen ineens
d.  € 2.636 te betalen in 2 termijnen

Het betalen van de opleidingskosten in termijnen is geregeld via een op de studieovereenkomst ingevulde machtiging tot automatische incasso. Onder bepaalde voorwaarden zijn de kosten aftrekbaar als bijzondere lasten of ondernemerslasten.

Kosten voor een verdiepingsles (derdejaars lesdag):

€ 158 voor NVRT leden  

€ 168 voor niet-NVRT leden

 

De SRN is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Deze kwaliteitsgarantie stelt de opleiding vrij van het heffen van 21% BTW.

Vraag: Hoeveel (les)dagen telt het programma?
Antwoord: Het eerste jaar heeft 31 les- en supervisiedagen, het tweede jaar 32 les- en supervisiedagen en het derde jaar 13 les-, supervisie en scriptie begeleiding dagen.

Vraag: Zijn de interne procesdagen van het tweede jaar inclusief maaltijden en logies?
Antwoord: Alles tijdens de stage/procesdagen is inclusief (ook koffie en thee), behalve drankjes van de bar.

Vraag: Zijn de supervisies, leertherapie en examens in de studiekosten inbegrepen?
Antwoord: Alle in het programma opgenomen supervisiedagen, het praktijkexamen in het tweede jaar en de onderdelen van de overgangen afstudeerbijeenkomsten zijn inclusief. Studenten die meer supervisies nodig hebben dan die deel uitmaken van het studieprogramma dienen die extra supervisies wel apart te betalen. Herexamens dienen eveneens extra betaald te worden.

Vraag: In hoeverre kan ook buiten de lessen en supervisie dagen om gebruik gemaakt worden van de kennis van de docenten
Antwoord: indien gebruik gemaakt wordt van extra supervisies: zie hierboven. Elke student krijgt verder een persoonlijke mentor toegewezen, die hij of zij bij problemen tijdens de studie kan raadplegen; de docenten en medewerkers vergaderen zeer regelmatig over de vorderingen van de verschillende studenten.

Vraag: Wat is in het algemeen inclusief en wat niet?
Antwoord: bij de SRN opleiding is alles inclusief behalve een beperkt aantal verplichte boeken. Verder dient rekening gehouden te worden met reiskosten en eventuele parkeerkosten.​

Reincarnation is not an exclusively Hindu or Buddhist concept, but it is part of the history of human origin. It is proof of the mindstream's capacity to retain knowledge of physical and mental activities. It is related to the theory of independent origination and the law of cause and effect. ~ Dalai Lama ~
bottom of page