DATA 2022 DRIEJARIGE BEROEPSOPLEIDING SRN 

JAAR 1

 

Module 1: De reïncarnatie-en regressietherapeut

jan 29-30 1101 Inleiding & communicatie

feb 19-20 1102 Voorbereidingsgesprek

mrt 05-06 1103 Inducties

Module 2: Het holografisch therapeutisch model

mrt 19-20 1204 Schrik-shock-trauma

apr 02-03 1205 Vorige levens

mei 21-22 1206 Excarneren-Incarneren

Module 3: Werken op celniveau

mei 28-29 1307 Conceptie-Prenataal

juni 18-19 1308 Geboorte

Module 4: Hechting

sep 03-04 1409 Innerlijke kinderen

sept 17-18 1410 Relaties

Module 5: Therapeutische methodieken

okt 01-02 1511 Werken met de schaduw

nov 12-13 1512 Lichaamswerk

nov 26-27 1513 Onthechten van externe energie

* Data zijn onder voorbehoud

JAAR 2

 

Module 6: Het therapeutisch traject

jan 15-16 2101 Intake en themagesprek

feb 05-06 2102 Een succesvol traject

mrt 12-13 2103 Een succesvolle praktijk: verdieping ethiek en praktijkvoering

Module 7: Genezing in verschillende levensfases

apr 02-03​ 2204 Conceptie – prenataal – geboorte

apr 23-24 2205 Werken met kinderen

mei 14-15 2206 Verdieping huidig leven

Module 8: De cyclus van de ziel

jun 11-12 2307 Zielsprocessen 

jun 25-26 2308 Deelpersoonlijkheden 

jul 02-03 2309 Sterven en tussenbestaan

sep 20 tm 23 Procesdagen (intern)

Module 9: Specifieke traumabehandeling

sep 10-11​ 2410 Seksualiteit en traumatiek

okt 08-09 2411 Stress, burn-out, depressie

nov 05-06 2412 Ziekte – verlies – rouw

JAAR 3

 

Module 10: Verdieping therapeutische methodieken

feb 06 3102 Praktisch werken met kinderen

feb 27 3103 Energetisch tekenen binnen regressietherapie

maa 13 3101 Shamanisme en therapie

apr 10 3104 Verdieping lichaamswerk

Module 11: Verdieping specifieke traumabehandeling

mei 15 3205 Angst en Vertrouwen

sep 25 3206 ​Oorlogstrauma’s

okt 29 3207 Omgaan met kanker in de therapeutische praktijk

Module 12: Verdieping cyclus van de ziel

okt 30 3308 Voorouderregressie en Opstellingen

nov 20 3309 Spirituele regressie

dec 03 3310 Zingevingsproblematiek

OPLEIDINGSLOCATIE

De eerste twee jaar zijn de lesdagen verdeeld over dertien lesweekenden (op zaterdag en zondag) per jaar. In het derde jaar zijn er tien lesdagen.

De lesdagen beginnen om 10.00 uur. De eindtijd is meestal 17.00 uur.

De supervisiedagen vinden plaats in de praktijken van de docenten en supervisoren. Welke dag dat is, wordt samen in overleg met de docent vastgesteld. Dat is wel zo flexibel. De aanvangs- en sluitingstijd van deze dagen komen meestal overeen met die van de lesdagen.

De SRN lesdagen vinden plaats op drie verschillende locaties: 

Gebouw de Koniging

Koninginneweg 93, 1211 AN Hilversum

www.gebouwdekoningin.nl 

Sacred Trees Studio

Raamsteeg 2, 2311 PL Leiden

www.sacredtreesstudio.com 

Studio Loevenhout

Pretoriadreef 49, Utrecht

9f36b845-8840-4d4c-b8d3-d568cf067f2b.JPG
KOSTEN OPLEIDING 2020

​De drie studiejaren verschillen wat in de hoogte van de kosten voornamelijk omdat in het tweede jaar i.p.v. een lesblok van twee dagen een intern blok van vier dagen verzorgd wordt (de procesdagen) terwijl het derde studiejaar minder contacturen telt. De exacte hoogte van de kosten per studiejaar wordt bepaald door de vorm van betaling die wordt gekozen: 
Optie a: te betalen ineens voor 15 januari
Optie b: betaling in twee termijnen voor 15 januari en 1 juli.

Kosten voor het eerste jaar:
a. € 3.475 te betalen ineens 
b. € 3.675 te betalen in 2 termijnen

Kosten voor het tweede jaar:

a. € 3.480 te betalen ineens 
b. € 3.700 te betalen in 2 termijnen

Kosten voor het derde jaar:
c.  € 1.875 te betalen ineens
d.  € 2.000 te betalen in 2 termijnen

Het betalen van de opleidingskosten in termijnen is geregeld via een op de studieovereenkomst ingevulde machtiging tot automatische incasso. Onder bepaalde voorwaarden zijn de kosten aftrekbaar als bijzondere lasten of ondernemerslasten.

 

De SRN is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Deze kwaliteitsgarantie stelt de opleiding vrij van het heffen van 21% BTW.

Vraag: Hoeveel (les)dagen telt het programma?
Antwoord: Het eerste jaar heeft 31 les- en supervisiedagen, het tweede jaar 32 les- en supervisiedagen en het derde jaar 13 les-, supervisie en scriptie begeleiding dagen.

Vraag: Zijn de interne procesdagen van het tweede jaar inclusief maaltijden en logies?
Antwoord: Alles tijdens de stage/procesdagen is inclusief (ook koffie en thee), behalve drankjes van de bar.

Vraag: Zijn de supervisies, leertherapie en examens in de studiekosten inbegrepen?
Antwoord: Alle in het programma opgenomen supervisiedagen, het praktijkexamen in het tweede jaar en de onderdelen van de overgangen afstudeerbijeenkomsten zijn inclusief. Studenten die meer supervisies nodig hebben dan die deel uitmaken van het studieprogramma dienen die extra supervisies wel apart te betalen. Herexamens dienen eveneens extra betaald te worden.

Vraag: In hoeverre kan ook buiten de lessen en supervisie dagen om gebruik gemaakt worden van de kennis van de docenten
Antwoord: indien gebruik gemaakt wordt van extra supervisies: zie hierboven. Elke student krijgt verder een persoonlijke mentor toegewezen, die hij of zij bij problemen tijdens de studie kan raadplegen; de docenten en medewerkers vergaderen zeer regelmatig over de vorderingen van de verschillende studenten.

Vraag: Wat is in het algemeen inclusief en wat niet?
Antwoord: bij de SRN opleiding is alles inclusief behalve een beperkt aantal verplichte boeken. Verder dient rekening gehouden te worden met reiskosten en eventuele parkeerkosten.​

Reincarnation is not an exclusively Hindu or Buddhist concept, but it is part of the history of human origin. It is proof of the mindstream's capacity to retain knowledge of physical and mental activities. It is related to the theory of independent origination and the law of cause and effect. ~ Dalai Lama ~