top of page
DE OPLEIDING

Ons vak is een ambacht.

Het vak van therapeut leer je vooral door het te doen. Daarom vindt de SRN het aantal contacturen tijdens de opleiding zo belangrijk. Tijdens contacturen ontstaat een interactie tussen docent en student die vele malen effectiever is dan zelfstudie. De SRN biedt een opleiding aan waarbij het praktijkgedeelte (het doen, het “voelen”) de belangrijkste plaats inneemt. 

Tijdens de lesweekenden worden dan ook vele demonstratiesessies door de docenten gegeven en praktische oefeningen gedaan. Tijdens de supervisiedagen krijg je met een groepje van iedere keer ongeveer 3 studenten individuele feedback van de docenten op jouw praktijkoefeningen en sessies. Ook na het afronden van de opleiding bestaat de mogelijkheid om een sessie te laten monitoren door een docent van de opleiding.​ Bij de SRN krijg je praktijk gerichte individuele begeleiding.

Image by Stephanie Harvey

Image by Stephanie Harvey

Image by Jan Kahánek

Image by Jan Kahánek

Hydrangea

Hydrangea

EERSTE JAAR

Herkennen en verwerken van trauma

In het eerste jaar ligt de nadruk op het leren herkennen en laten verwerken van trauma's, ook die van de studenten zelf (onder meer in de vorm van leertherapie met een tweedejaars). 

 • begrippen, hoofdlijnen en uitgangspunten van de holografische reïncarnatie-en regressietherapie

 • gesprekstechnieken taalkunde, inductiemethoden

 • ethiek en geheimhoudingsplicht

 • schrik- en shockbehandeling bij verschillende typen trauma's (slachtoffer en dader, incidenteel en chronisch)

 • herstel van de natuurlijke levenskracht

 • het begeleiden van sterven in vorige levens en van tussenbestaan- en incarnatiebelevingen

 • werken met de conceptie, prenatale fase en geboorte

 • het behandelen van actualiseringen in het huidige leven

 • het integreren van innerlijke kinderen en andere gedissocieerde delen

 • het losmaken van aangehechte energieën

TWEEDE JAAR

Levensthema's transformeren

Het tweede jaar staat in het teken van verdieping en het werken met levensthema's, de rode draden die ervaringen door levens heen met elkaar verbinden. De studenten leren binnen de zielsgeschiedenissen van cliënten specifieke thema's te ontdekken en de daaruit voortkomende beperkingen te transformeren. 

 • intakegesprekken en rode en gele vlaggen

 • zielsgeschiedenissen

 • procesbegeleiding

 • werken met cliënten van buiten de opleiding

 • verdieping van de kennis over sterven en tussenbestaan

 • actualiseringen tijdens conceptie, de prenatale periode, geboorte en het leven daarna

 • lichaamswerk

 • rouwen

 • seksualiteit en traumatiek 

 • werken met kinderen 

 • deelpersoonlijkheden

 • verdieping ethiek en praktijkvoering.

Woman Writing

Woman Writing

Hydrangea

Hydrangea

DERDE JAAR
Therapy Office

Therapy Office

Happy Man

Happy Man

Coffee Table

Coffee Table

Verdieping en vertrouwen

Het derde jaar staat in het teken van hoofdzakelijk verbreding en wederom verdieping. De studenten krijgen nieuwe en aanvullende technieken aangereikt en kunnen zich verdiepen in een specifieke problematiek naar keuze door theoretisch en praktisch onderzoek uit te voeren en het schrijven van een scriptie. Ook nemen de studenten deel aan drie intervisie dagen waarin ze hun eigen cliëntcasuïstiek inbrengen en andere praktijk gerelateerde zaken kunnen bespreken. De derdejaars assisteren een lesdag bij een eerstejaars les en bij een tweedejaars les. De onderwerpen van het derde jaar zijn:

 • Opstellingen vanuit sjamanistische perspectief

 • Praktisch werken met kinderen

 • Energetisch tekenen binnen regressietherapie

 • Verdieping lichaamswerk

 • Angst en Vertrouwen

 • Oorlogstrauma’s

 • Kanker in de therapeutische praktijk

 • Voorouderregressie en Opstellingen

 • Spirituele regressie

 • Zingevingsproblematiek

bottom of page