top of page
INSPIRERENDE LITERATUUR

“Twaalf jaar onderzoek naar wat reïncarnatietherapie kan betekenen voor mensen met psychische en chronisch fysieke problemen heeft geleid tot opmerkelijke conclusies. Voor een meerderheid van de cliënten die deze therapie volgen, is er na een relatief korte behandeling sprake van vermindering of verdwijning van hun klachten. Ook mensen met gewoonlijk moeilijk behandelbare problemen, zoals stemmenhoren (auditieve hallucinaties) en het ticsyndroom (Gilles de la Tourette) hebben volgens de onderzoekresultaten vaak baat bij de therapie. Gezondheidsproblemen, zowel psychisch als fysiek, zijn volgens het reïncarnatie-therapiemodel symptomen van disharmonie tussen denken, voelen, lichaam én een transpersoonlijke of spirituele dimensie. Het opsporen van die disharmonie, die gewoonlijk lijkt te zijn ontstaan door een traumatische ervaring in een soms ver verleden, brengt de cliënt bij de oorzaak van de disharmonie. Door de hulp bij het verwerken van die ervaring kunnen de klachten in het heden verdwijnen.”

Dr. R. van der Maesen (oud SRN student) over het effect van reïncarnatietherapie.

Image by Hannah Olinger
UITGEBREIDE LITERATUURLIJST

Deze lijst is ter inspiratie en is uiteraard verschillend van de literatuurlijst van de opleiding

Klassiekers

Fiore, E. (1978). You have been here before. New York: Ballantine.

Fisher, J. (1986). Reïncarnatie. Het Spectrum.

Hubbard, R. (1982). Dianetics. De moderne wetenschap van mentale gezondheid. Kopenhagen: New Era.

Kelsey, D. & Grant, J. (1973). Meer dan één leven. Deventer: Ankh-Hermes.

Netherton, M. (1980). De geschiedenis herhaalt zich. Genezen aan vorige levens. Rotterdam: Lemniscaat.

Ten Dam, H. (1983). Een ring van licht, deel I & II. Amsterdam: Bres.

Weiss, B. L.  (1988). Many Lives, Many Masters. New York: Simon & Schuster.  

Williston, G. & Johnstone, J. (1983). Soul search. Wellingborough: Turnstone.

Woolger, R.J. (1987). Other Lives, Other Selves. New York: Doubleday.

 

Reïncarnatietherapie

Bontenbal, R. (2003). Dat je verleden je zo in de weg kan zitten!  Amsterdam: SVR, Leijten

Lucas, W. B. (1993). Regression Therapy. A Handbook for Professionals.Vol 1 & II. Crest Park: Deep Forest Press.

Ten Dam, H. (2001). Catharsis en Integratie .Ommen: Tasso 

Ten Dam, H. (2002). Reïncarnatie. Ervaringen en denkbeelden. Ommen: Tasso

Van der Maesen, R. & Bontenbal, R. (2002) Handboek Reïncarnatietherapie. Leusden: de Tijdstroom.

Van der Maesen, R. & Manichand-Potinoor, C. (2019). Handboek past-life-therapie Suriname. Leeuwarden: Elikser

Van der Maesen, R. (2010). Ontmoeting met reïncarnatietherapie. Een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid. Leeuwarden: Elikser

Van der Maesen, R. (2010). Terugkeer van de ziel. Naar een vierdimensionaal mensbeeld. Dwingeloo: Kavanah

 

Spiritualiteit algemeen

Boswijk Hummel, R. (2018). De reis van het gewaarzijn. Zaltbommel: BosBoek.nl

Dethlefsen, Th. (1988). Esoterische Psychologie. Het lot als levenskans. Deventer: Ankh-Hermes.

Jacobi, J. (2004). De psychologie van C.G. Jung. Rotterdam: Lemniscaat

Judith A. (1998). Handboek chakrapychologie . Bloemendaal: Gottmer.

Jung, C.G. (2014).  Archetypen. Rotterdam: Lemniscaat.

Keizer, B. (2013). Waar blijft de ziel? Rotterdam: Lemniscaat  

Lanto, M. (2010). Ziekte, karma en de weg naar genezing. Akasha

Monroe, R. (1977). Experimenten buiten het lichaam. Deventer: Ankh Hermes.

Newton, M. (2006). Life between lives – hypnotherapy for spiritual regression. Woodbury: Llewellyn Publications

Newton, M. (2010). De zielenreis; Haarlem: Altamira

Newton, M. (2011). De zielsbestemming. Haarlem: Altamira

Newton, M. (2012). Herinneringen van na de dood; het bestaan tussen de levens in. Haarlem: Altamira

Rinpoche, S. (1994). Het Tibetaans boek van leven en sterven. Cothen: Servire

Scroggs, J.R. (1998) Persoon en persoonlijkheid, deel I en II.  Rotterdam: Ad Donker.

Terlouw, T. (2017). De heelkamers. Liefde voorbij het leven. Heerhugowaard: Obeliskboeken

Terlouw, T. (2018). De cyclus van leven en dood. Een schitterende reis. Heerhugowaard: Obeliskboeken

Wilber, K. (1997). Een beknopte geschiedenis van alles. Rotterdam: Lemniscaat.

Zukav, G. (2000). De zetel van de ziel. Naar een spirituele beleving van de werkelijkheid. Utrecht: Kosmos

Ethiek en praktijkvoering

Boswijk-Hummel, R. (1997). Liefde in Wonderland.  Haarlem: de Toorts  

Wilber, K. (1994). Zonder Grenzen. Amsterdam: Karnak 

Yalom, I. (1997). De therapeut.  Amsterdam: Balans

Yalom, I. (2002). Therapie als geschenk.  Amsterdam: Balans

 

Entiteiten

Baldwin, W.J. (1991). Spirit Releasement Therapy. Falls Church: Human Potential Foundation.

Fiore, E. (1987). The Unquiet Dead. New York: Ballantine Books.

Penning, E. (1990). De wind is onzichtbaar. In de greep van innerlijke stemmen. Ede: Zomer & Keuning.

 

Neuro-Linguïstisch Programmeren & Ericksoniaanse therapie 

Bandler, R. & Grinder, J. (1981). De betovering van de taal. Haarlem: De Toorts.

Bandler, R. & Grinder, J. (1981). Trance-formations. Moab: Real People Press.

Erickson, M.H. & Rossi, E.L. (1983). Exploraties in hypnotherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Erickson, M.H. (2011). Mijn stem gaat met je mee… Therapeutische verhalen van de beroemde psychiater en hypnotherapeut Milton H. Erickson, becommentarieerd door Sidney Rosen. Amsterdam: Karnak

Hollander, J. & Derks, L. & Meijer, A. (1990). NLP in Nederland . Cothen: Servire.

Wolinsky, S. (1991). Trances people live. Healing approaches in quantum psychology. Falls Village.

 

Traumatherapie

Boon, S. & Steele, K. & Van der Hart, O. (2013): Omgaan met traumagerelateerde dissociatie. Amsterdam: Pearson Benelux

Levine, P.A. (2007). De tijger ontwaakt. Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Haarlem: Altamira-Becht

Levine, P.A. (2017). De stem van je lichaam. Trauma’s helen met je lichaam als gids. Haarlem: Altamira

Lewis Herman, J. (1993). Trauma en herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Porges, S.W. (2019). De polyvagaal-theorie en de transformerende ervaring van veiligheid. Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen: Mens!

Van der Hart, O. (1991). (Red.), Trauma, Dissociatie en Hypnose . Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Van der Kolk, B. (2019). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Eeserveen: Mens!

 

Kinderen

Bontenbal, R. (red, 2004). "Soms ben ik mijn zon even kwijt...". Amsterdam: SVR, Leijten

Bowman, C. (1997). Wie was mijn kind ?  Utrecht: A.W.Bruna.

Davis, R.D. (1995). De gave van dyslexie.  Rijswijk: Elmar.

Eliacheff, C. (1998). Het kind dat een kat wilde zijn. Amsterdam: Rainbow Pockets.

Gerhardt, S. (2004). Waarom liefde zo belangrijk is. Hoe liefde voor je baby zijn hersenen vormt. Schiedam: Scriptum psychologie 

Gordon, T. (2003). Luisteren naar kinderen. Baarn: Tirion.

Klink, J. (1990). Vroeger toen ik groot was. Baarn: Ten Have.

Lamers-Winkelman, F. & Bicanic, I. (2000) Werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP

Lamers-Winkelman, F. & Bicanic, I. (2006) Therapeuten handleiding bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP

Levine, P.A. & Kline, M. (2009). Het weerbare kind. Traumawerk bij kinderen. Haarlem: Altamira-Becht

Liekens, P. & Delnoy, A. (2004).  Helende verhalen. Metaforen voor kinderen met allergische reacties, overgevoeligheden of angsten. Deventer: Ankh Hermes.

Mehringer-Sell, I. (1997). Mama, glaub mir, ich habe schon einmal gelebt. Darmstadt: Schirner Verlag.

Stellamans-Wellens, H. (1999). Littekens op de ziel. Gekwetste kinderen en hun ouders. Leuven: Davidsfonds

Stevenson, I. (1981). Reïncarnatie. Twintig gevallen van vermoedelijke wedergeboorte. Amsterdam: Teleboek.

Stevenson, I. (2000). Bewijzen van reïncarnatie. Deventer: Ankh-Hermes.

Van den Berg, T. (2018). Praten met kinderen en jongeren over scheiding. Een praktijkboek voor professionals. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Venema, J. (2011). Het fluisterkind. Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft. Deventer: Ankh Hermes

Wolzak, A. (2007). Kindermishandeling: signaleren en handelen. Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen. Utrecht: SWP

 

Innerlijke kinderen

Bosch, I. (2015). Illusies. Amsterdam: Atlascontact

Bradshaw, J. (1990).Wanneer koesteren hoop betekent. Amsterdam: Het Spectrum/Scala.

Capacchione, L. (1988). The power of Your Other Hand. N.Hollywood: Newcastle.

Capacchione, L. (1991). Recovery of Your Inner Child. New York: Simon & Schuster/Fireside.

Hartzema, R. (2003). De psychologie van  vrijheid. Een glashelder inzicht in het ontstaan van emoties, blokkades en denkpatronen opent nieuwe wegen naar intimiteit en vrijheid. Amsterdam: Karnak.

Heller, L. & LaPIerre, A. (2019). Ontwikkelingstrauma helen. De invloed van vroegkinderlijk trauma op zelfregulatie, zelfbeeld en het vermogen tot relaties. Het Neuro-Affectieve Relationele Model (NARM) voor het herstel van verbinding. Eeserveen: Mens!

Miller, A. (1981). Het drama van het begaafde kind. Bussum: Wereldvenster.

Stroecken, G. & Verdult, R. (2014). Het miskende kind in onszelf.  Den Haag: Acco

 

Conceptie, Prenataal, Geboorte

Grof, S. & Bachman, A. (1990). Op de drempel van het leven. Herbeleving  van de geboorte als weg naar geestelijke groei. Utrecht: Uitgeverij Kosmos.

Gabriel, M. (1992). Voices from the Womb. Adults relive their pre-birth experiences. A hypnotherapist’s compelling account. Lower Lake: Aslan

Verveld, C. (1999). Conceptie, zwangerschap en geboorte. Amsterdam: SVR, Leijten

 

Oer- en tussenbestaanservaringen

Langedijk, P. & Van Enkhuizen, A. (1987). Het oertrauma of de schok van de incarnatie op aarde. Deventer:  Ankh-Hermes.

Whitton J.L., & Fisher, J (1987). Tussen twee levens.  Utrecht: Kosmos.

 

Bijna-dood-ervaringen

Kübler-Ross, E. (2014). Over de dood en het leven daarna. Amsterdam: Ambo

Moody, R.A. (1987). Leven na dit leven. Gedachten over leven na dit leven: ervaringen van mensen tijdens hun  klinische dood. Bussum: Strengholt.

Ring K. & Valarino, E.E. (1999). Het licht gezien. Bijna-doodervaringen.   Deventer: Ankh-Hermes. 

Van Lommel, P. (2017), Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Utrecht: Ten Have

 

Schaduwwerk & Dadertrauma’s

Ford, D. (2010). Licht op schaduw.  Utrecht: Servire.

Kimman, L. & Diepgrond, M. (2010). Voorbij dader- en slachtofferschap. Antwoorden wonen in de leegte. Amsterdam: SVR, Leijten

Zweig, C. & Abrams, J. (1996). Ontmoetingen met je schaduw. De potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche. Utrecht: Servire.  

Zweig, C. & Wolf, S. (1997). Omgaan met je schaduw. De kracht van verboden gevoelens en verborgen  talenten. Utrecht: Servire. 
 

Rouwverwerking

Austerman, A.R. & Austerman, B. (2013). Het drama in de moederschoot. De verloren tweelinghelft. Eeserveen: Akasha

Boswijk Hummel, R. (1998) Afscheid nemen.  Haarlem: de Toorts.

Boswijk Hummel, R. (2001). Troost. Vragen, geven en ontvangen. Haarlem: de Toorts.

Fiddelaers-Jaspers, R. & Noten, S. (2017). Herbergen van verlies. Thuiskomen in het Land van Rouw. Heeze: In de Wolken

Fiddelaers-Jaspers, R. (2019). Een rugzak vol verdriet. Kwetsbaarheid en kracht van rouwende jonge mensen. Utrecht: Ten Have

Keirse, M. (2003). Helpen bij verdriet en verlies. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Amsterdam: Lanno

Kübler Ross, E. (1995) Intens leven en sterven door. Amsterdam: Karnak.

Viorst, J. (1988). Noodzakelijk Verlies.  Baarn: Anthos/Bosch & Keunig. 

 

Seksuele trauma’s

De Klein, K. & Geerligs, M. (1995) Het blijft toch onder ons door. Zutphen: Walburg Pers.

Woelinger (1988): Seksueel misbruik van kinderen in het gezin.  Meppel/Amsterdam: Boom.

 

Dissociatieve identiteitsstoornis

Bijnsdorp, L. (1994). De 147 personen die ik ben.  Zeist: Vrij Geestesleven.

Huber, M. (1997). Meervoudige persoonlijkheden.  Amsterdam: Wereldbibilotheek.

Noble, K. (2012). Wij allemaal. Leven met twintig persoonlijkheden. Amsterdam: Mistral

 

Energiebronnen

Chopra, D. (1994). De zeven spirituele wetten van succes.  Becht: Altamira.

Gawain, S. (1987). Leven in het licht. Deventer: Ankh-Hermes

Knibbe, H. (1999). De niet herkende boeddha.  Utrecht/Antwerpen: Servire Kosmos.

Knoope, M. (1998). De creatiespiraal. Nijmegen: KIC

Knoope, M. (2009). De ontknooping. Creatiespiraal deel 2. Over de helende en sturende rol van ongewenste emoties. Nijmegen: KIC

 

Relaties

Boswijk Hummel, R. (2005). Ruzie. Haarlem: de Toorts.

Boswijk Hummel, R. (2010). Boos. Boosheid erkennen, begrijpen en loslaten. Haarlem: de Toorts.

Johnson, S. (2017). Hou me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Utrecht: Kosmos

Norwood, R. (2014). Als hij maar gelukkig is. Amsterdam: Ambo/Anthos

Onderwaater, A. (2015). De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Amsterdam: Pearson

Richards, C.L. (2002). Karmic Relationships. San Diego: Jodere Group.

Rosenberg, M. (2017). Geweldloze communicatie. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. Rotterdam: Lemniscaat

Satir, V. (1976). Making Contact. Berkley:  Celestial Arts. 

Satir, V. (2009). Your Many Faces. Berkley: Celestial Arts.

Stone, H. & Stone, S. (2010). Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen. Partneren, een nieuwe relatievorm.  Groningen: De Zaak

 

Ziekte en gezondheid

Chopra, D. (1991). Quantum genezing.  Cothen: Servire.

Dahlke, R. (2011). Ziekzijn: signalen van de ziel. Deventer: Ankh-Hermes

Dethlefsen, T. & Dahlke, R. (2009). De zin van ziekzijn. Signalen en betekenis van ziekten. Deventer: Ankh-Hermes

Fransen, H. (2008). Bondgenoot. Autobiografie van een immuuncel. Groningen, De Zaak 

Fransen, H. (2014). De betekenis van kanker. Leidraad voor therapeuten. Henk Fransen 

Fransen, H. (2017). Handboek kanker. Hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt combineren. Utrecht: Ankh Hermes 

LeShan, L. (1990). Een kans op herstel. Deventer: Ankh Hermes

Lieben, C. & Renolder, C. (2012). Lichaams- en symptoomopstellingen. Geef je lichaam een stem, Eeserveen: Akasha

Meijer, K. (2004). Handboek Psychosomatiek. Theorie- diagnostiek- methode voor hulpverlening bij psychosomatische klachten, Baarn: HB

Servan-Schreiber, D. (2009). Uw brein als medicijn. Utrecht: Kosmos

Servan-Schreiber, D. (2014). Antikanker. Utrecht: Kosmos

Simonton, O.C. & Henson, R. (2004). De kracht die in je schuilt. Psychische krachten kunnen kanker en ander ziekten beïnvloeden. Baarn: HB

Simonton, O.C. & Matthews-Simonton, S. & Creighton, J.L. (2007). Op weg naar herstel. Een kans om te overleven. Baarn: HB

Wilber, K. (1994). Overgave en Strijd. Amsterdam: Karnak

 

Deelpersoonlijkheden

Assagioli, R. (1988). Psychosynthese.  Katwijk aan Zee: Servire

Bandler, R. & Grinder, J. (1982) Reframing.  Moab: Real People Press

Brugman, K. & Budde, J. & Collewijn, B. (2012). Ik ken mijn ikken. Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue. Zaltbommel: Thema

Edelstien, M.G. (1984). Trauma en Trance: effectieve hypnotherapeutische technieken. Haarlem: De Toorts

Harris, T.A. (1976). Ik ben oke, jij bent oke. Baarn: Ambo

Stone, H. & Stone, S. (2012). Thuiskomen in jezelf.  Groningen: De Zaak

 

Psychosociale Basiskennis

Hoogendijk, W. & De Rek, W. (2017). Van bigbang tot burn-out. Het grote verhaal over stress. Amsterdam: Balans

Kragten, J. (2004). Leven met een depressieve stoornis. Houten: Bon Stafleu van Loghum

Schouten, J. (1985). Mij krijgen ze niet gek. Over stress en overspannenheid. Amsterdam: Boom

Van der Does, W. (2015). Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes. Schiedam: Scriptum psychologie

Van der Meer, M. (2014). Paaz. Amsterdam: The house of books

Van der Meer, M. (2015). Up. Amsterdam: The house of books

Van Deth, R. (2015). Psychiatrie. Van diagnose tot behandeling, Houten: Bon Stafleu van Loghum

Zelman M. & Tompary E. & Raymond J. & Holdaway P. & Mulvihill M. (2013). Pathologie. Amsterdam: Pearson 

 

Creatieve therapie

Bach, S. (1990). Life paints its own span. Einsiedeln: Daimon 

Foks-Appelman, T. (2011). Kinderen geven tekens. Delft: Eburon

Furth, G.M. (2010). Tekeningen beeldtaal van het onbewuste. Rotterdam: Lemniscaat

Mees-Christeller, E. & Mees, L.F.C. (2009) .Tekenen als therapie. Zeist: Christofoor

Wertheim-Cahen, T. (1999). Huizen van karton. Beilen: Pharos 

 

Diversen

Brown, B. (2013). De kracht van kwetsbaarheid. Amsterdam: A.W.

Brown, B. (2013). De moed van imperfectie. Amsterdam: Lev

Farrelly, F. & Brandsma, J. (1974). Provocative Therapy. Cupertino: Meta Publications

Gershom, Y. (1997). Onmogelijke herinneringen.  Zeist: Vrij Geestesleven.

Jampolsky, G.G. (2009). Liefde is angst laten varen. Waarbeke: Sinthese

Livingston, G. (2013). Dertig inzichten over angst en moed. Schiedam: Scriptum psychologie

Thich Nhat Hanh (2014). Geen dood en geen vrees. Utrecht: Ten Have

Thich Nhat Hanh (2019). Angst. Utrecht: Ten Have

Tichelaar, R. (2009). Angst. Hoe kom je er los van? Utrecht: Ten Have

bottom of page