top of page
Woman on Window Sill
VERDIEPING:
ANGST EN
VERTROUWEN

Wat voor invloed heeft angst op ons gedrag? Hoe kunnen wij, en onze cliënten, vicieuze cirkels die daarop gebaseerd zijn, doorbreken? De “evolutie cirkel” waarmee jij tijdens deze module kennis gaat maken is een onmisbare aanvulling op het instrumentarium van elke therapeut.

 

Deze dag is vooral praktijkgericht. Als therapeut krijg jij tijdens deze module ook inzichten die je ruimte kunnen geven om jouw vertrouwen te laten groeien, daar waar eerder angst de boventoon voerde.

LESINHOUD
PRAKTISCHE INFORMATIE

Docent: Marianne Baan

Zie deze pagina voor data, locatie en kosten.

Soms merk je dat een cliënt, ondanks de goede sessies die jij hebt neergezet, nog steeds vast zit aan een gedrag dat hij niet los kan laten. Angst en vermijden van pijn liggen daaraan ten grondslag. Wij vluchten voor de angst en wij grijpen terug naar prettige ervaringen uit het verleden. Zo houden wij patronen in stand zelfs wanneer zij ons leven negatief beïnvloeden. De “evolutie cirkel” is een instrument dat de verschillende fases in het ontstaan van zo’n patroon concreet weergeeft. Deze tool kan helpen om op een visuele manier inzicht te krijgen in emotionele (angst)processen. Wanneer jouw cliënt, naast de sessies, zijn proces kan volgen vanuit een metapositie, krijgt hij de kans om te begrijpen wat hij aan het doen is, vanuit welke impuls hij het doet en hoe hij uit de vicieuze cirkel van zijn negatieve patroon kan ontsnappen.

De student:

 1. Weet wat de functie van angst is

 2. Weet hoe angst zich lichamelijk manifesteert en welke hormonen een rol in dit proces spelen

 3. Kent het verschil tussen functionele angst en angst die het gevolg is van mentale projecties 

 4. Heeft inzicht in de belangrijkste angsten

 5. Kent het stappenplan om met angst om te gaan

 6. Heeft geleerd hoe en wanneer de evolutie cirkel in te zetten binnen een therapeutische proces

 7. Kent verschillende methodes om tot rust te komen na acute situatie van  stress en angst

 8. Heeft geleerd om met het Kernkwadrantspel kaarten en kwadrant op papier te werken

 9. Kan het kwadrant gebruiken tijdens een therapieproces met cliënten met angstproblemen
   

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

 • Boon, S. & Steele, K. & Van der Hart, O. (2013): Omgaan met traumagerelateerde dissociatie. Amsterdam: Pearson Benelux

 • Jampolsky, G.G. (2009). Liefde is angst laten varen. Waarbeke: Sinthese

 • Livingston, G. (2013). Dertig inzichten over angst en moed. Schiedam: Scriptum psychologie

 • Levine, P.A. (2007). De tijger ontwaakt. Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Haarlem: Altamira-Becht

 • Levine, P.A. (2017). De stem van je lichaam. Trauma’s helen met je lichaam als gids. Haarlem: Altamira

 • Lewis Herman, J. (1993). Trauma en herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

 • Lieben, C. & Renolder, C. (2012). Lichaams- en symptoomopstellingen. Geef je lichaam een stem, Eeserveen: Akasha

 • Porges, S.W. (2019). De polyvagaal-theorie en de transformerende ervaring van veiligheid. Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen: Mens!

 • Thich Nhat Hanh (2014). Geen dood en geen vrees. Utrecht: Ten Have

 • Thich Nhat Hanh (2019). Angst. Utrecht: Ten Have

 • Tichelaar, R. (2009). Angst. Hoe kom je er los van? Utrecht: Ten Have

 • Van der Hart, O. (1991). (Red.), Trauma, Dissociatie en Hypnose . Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

 • Van der Kolk, B. (2019). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Eeserveen: Mens!

11.png
Marianne Baan
Regressie- en reïncarnatietherapeut

"Maak het onbewuste bewust en herontdek je oorspronkelijke levenskracht" -Is afgestudeerd als lerares tekenen en heeft door de jaren heen zowel op scholen als in cursusprojecten en privé tekenlessen gegeven. Ook heeft zij als technisch tekenaar bij verschillende  grote bedrijven gewerkt. Zij is tijdens een breed georiënteerde sociaal-filosofische opleiding bij de SPSO in contact gekomen met zowel analytische tekentherapie als reïncarnatietherapie. Na het behalen van haar diploma heeft zij een twee jaar de opleiding Analytische tekentherapie gevolgd en is vervolgens overgestapt naar de SRN-opleiding waar zij in 2009 afstudeerde en haar praktijk begon in Hilversum. In 2012 heeft zij ook de Kinderopleiding voor reïncarnatietherapie bij Tineke Noordegraaf met veel plezier afgerond. De overtuiging dat tekenen een integraal onderdeel kan vormen in de reïncarnatietherapie, liet haar echter niet los. Zij heeft sindsdien meerdere cursussen gevolgd bij de opleiding Genezend Tekenen in Zutphen. Deze combinatie van energetisch tekenen en reïncarnatietherapie vormt nu de basis van haar praktijk en cursussen. Marianne is beroepslid van de NVRT.

INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.

bottom of page