top of page
Woman Walking in the Field
VERDIEPING:
OMGAAN MET KANKER IN DE THERAPEUTISCHE PRAKTIJK

Volgens het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland ooit kanker. Elk uur krijgen 12 mensen in Nederland de diagnose kanker. De kans dat je in je praktijk een (ex)kankerpatiënt krijgt is daarom groot.

 

De diagnose kanker heeft meestal enorme gevolgen in het leven van een mens en van zijn naasten. Het is niet alleen een lichamelijk ingrijpende ziekte, maar is ook emotioneel, sociaal en geestelijk zwaar. Door de confrontatie met kanker kampen mensen vaak met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens.

LESINHOUD
PRAKTISCHE INFORMATIE

Docent: Maria Franzi Föllmi

 
Zie
deze pagina voor data, locatie en kosten.

Afhankelijk van in welke fase van het ziekteproces jouw cliënt zich bevindt (curatieve, palliatieve of terminale fase), kunnen zijn of haar draagkracht en behoeften verschillend zijn. Niet altijd kan regressie- en reïncarnatietherapie (direct) toegepast worden. Andere technieken kunnen dan gebruikt worden om de cliënt te ondersteunen in het verwerkings- en acceptatieproces van zijn/haar ziekte. Deze technieken kunnen ook een goede basis vormen voor het eventueel begeleiden van een regressie- en reïncarnatietherapie sessie in een latere fase van het therapeutisch traject. Naast een korte theoretische uitleg krijg je tijdens deze lesdag meerdere technieken uitgelegd en gedemonstreerd, die je extra kunt inzetten bij het therapeutisch werken met cliënten met kanker. Er is ook gelegenheid om te oefenen.

De student:

 1. heeft inzicht in de prevalentie van kanker in Nederland

 2. kan verschillende factoren benoemen die invloed kunnen hebben op het ontstaan van kanker

 3. begrijpt hoe een kankercel ontstaat en welke de kenmerken deze heeft

 4. heeft inzicht in de mogelijke kenmerken van kankerpatiënten 

 5. begrijpt hoe psychische stress en trauma’s het ontstaan van kanker kunnen bevorderen

 6. herkent de twee verschillende stresstypen en is bewust van de eigen manier van omgang met stress

 7. herkent voorkomende strategieën en thema’s van cliënten met kanker

 8. weet welke “RT-reguliere” sessies en welke alternatieve sessie kunnen worden gedaan met cliënten met kanker

 9. heeft een demonstratie gezien van een sessie werken met deelpersoonlijkheden bij ziekte/kanker 

 10. kan een sessie werken met deelpersoonlijkheden bij ziekte/kanker toepassen

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

 • Chopra, D. (1991). Quantum genezing.  Cothen: Servire.

 • Dahlke, R. (2011). Ziekzijn: signalen van de ziel. Deventer: Ankh-Hermes

 • Dethlefsen, T. & Dahlke, R. (2009). De zin van ziekzijn. Signalen en betekenis van ziekten. Deventer: Ankh-Hermes

 • Fransen, H. (2008). Bondgenoot. Autobiografie van een immuuncel. Groningen, De Zaak 

 • Fransen, H. (2014). De betekenis van kanker. Leidraad voor therapeuten. Henk Fransen 

 • Fransen, H. (2017). Handboek kanker. Hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt combineren. Utrecht: Ankh Hermes 

 • LeShan, L. (1990). Een kans op herstel. Deventer: Ankh Hermes

 • Lieben, C. & Renolder, C. (2012). Lichaams- en symptoomopstellingen. Geef je lichaam een stem, Eeserveen: Akasha

 • Meijer, K. (2004). Handboek Psychosomatiek. Theorie- diagnostiek- methode voor hulpverlening bij psychosomatische klachten, Baarn: HB

 • Servan-Schreiber, D. (2009). Uw brein als medicijn. Utrecht: Kosmos

 • Servan-Schreiber, D. (2014). Antikanker. Utrecht: Kosmos

 • Simonton, O.C. & Henson, R. (2004). De kracht die in je schuilt. Psychische krachten kunnen kanker en ander ziekten beïnvloeden. Baarn: HB

 • Simonton, O.C. & Matthews-Simonton, S. & Creighton, J.L. (2007). Op weg naar herstel. Een kans om te overleven. Baarn: HB

 • Wilber, K. (1994). Overgave en Strijd. Amsterdam: Karnak

5.png
Maria Franzi Föllmi
Regressie- en reïncarnatietherapeut

“Laat je gouden kern stralen en leef voluit je leven!”– Groeide op in Zwitserland waar ze een aantal jaren werkte als vertaalster en als lerares in het basis- en volwassenenonderwijs. In de daaropvolgende jaren werkte ze met vrouwen in Pakistan en Zimbabwe en haalde ze haar Master in vrouwenstudies aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Het leven in Azië en Afrika heeft een zeer belangrijke invloed op haar persoonlijke groei en spiritueel bewustzijn gehad. Ze verdiepte zich vervolgens in de helende krachten van Reiki, meditatie, edelstenen, Bach-bloesems en in de chakra-psychologie. Sinds 2002 heeft ze op deze gebieden verschillende cursussen, consulten en behandelingen in haar praktijk gegeven. Vanwege haar belangstelling in de mens en zijn bewustwordingsproces heeft zij de opleiding tot reïncarnatietherapeut aan de SRN gevolgd en die in 2008 succesvol afgerond. In 2012 heeft zij haar diploma tot holografisch kindertherapeut bij Tineke Noordegraaf behaald. Naast regressie- en reïncarnatietherapie aan kinderen en volwassenen geeft zij in haar praktijk in Hillegom verschillende workshops, meditatiecursussen en Bachbloesems consulten. Maria is beroepslid van de NVRT.  www.praktijk-athanor.nl

INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.

bottom of page