top of page
Oorlog trauma
VERDIEPING:
OORLOGSTRAUMA'S

De afgelopen eeuw kunnen we wel de Eeuw van de Oorlog noemen: WO I, WO II, Koude Oorlog, tal van koloniale conflicten en revoluties. Met de directe nawerking van trauma’s samenhangend met deze oorlogen hebben regressie- en reïncarnatietherapeuten regelmatig te maken.

 

Kennis van en inzicht in de verschillende soorten nawerking van deze trauma’s dragen bij aan de kwaliteit van onze therapeutische begeleiding. Steeds wordt gedurende deze dag de link gelegd tussen de theorie en de praktijk. Er worden praktische handvatten geboden en met behulp van diverse oefeningen gaan de deelnemers aan de slag met het begeleiden van oorlogstrauma’s. 

LESINHOUD
PRAKTISCHE INFORMATIE

Docent: Ingrid Peeterman

Zie deze pagina voor data, locatie en kosten.

Cliënten kunnen oorlogstrauma’s bij zich dragen die gerelateerd zijn aan uiteenlopende rollen en verschillende niveaus: als slachtoffers, daders, medeplichtigen en/of toeschouwers; als 1e, 2e en/of 3e generatie; als trauma uit de prenatale periode, het huidige leven en/of vorige levens; behorend tot de eigen zielsenergie of van aangehechte entiteiten. Een paar voorbeelden: wat is de nawerking in dit leven van een vorig leven dat eindigde in de gaskamers; hoe is het om een kind of kleinkind te zijn van (groot)ouders die voor en/of tijdens de oorlog aan de kant van de nationaal socialisten stonden;  om de Hongerwinter in de baarmoeder door te brengen; wat is er nodig om alsnog een onverwerkt sterven in de loopgraven van de Eerste wereldoorlog door te werken? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat oorlogstrauma’s leiden tot radicaliteit en extremisme. Het verwerken van oorlogstrauma’s draagt zo niet alleen bij aan de bevrijding van individuen, maar is ook bevorderlijk voor de wereldvrede.

De student:

 1. heeft handvaten verkregen voor het werken met veteranen en is bewust van de hiervoor belangrijkste aandachtspunten

 2. heeft inzicht verkregen in de verschillende soorten oorlogstrauma’s en heeft kennis genomen van de mogelijke psychische problemen van soldaten

 3. weet hoe hij deze inzichten kan toepassen en kent de belangrijkste aandachtspunten voor het begeleiden van een herbeleving van een vorig leven als soldaat

 4. weet wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het begeleiden van vorige levens als slachtoffers, redders en daders in oorlogen

 5. kent de grootste verschillen en kenmerken tussen traditionele en moderne oorlogen

 6. heeft in een visualisatie de eigen innerlijke krijger ervaren

 7. heeft de rol van cliënt en van therapeut ervaren bij het werken met de Soulcards

 8. heeft inzicht in de kenmerken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en heeft voorbeelden van sessies verkregen en weet daardoor wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor herbelevingen van dit type sessies

 9. heeft een tekening gemaakt van een sterfervaring en een persoonlijkheid in een eigen vorig leven

 10. heeft inzicht verkregen over de gerelateerde aspecten van ethiek en moraliteit en is bewust geworden van de verschillende lagen van traumatisering (eerste, tweede en derde generatie)

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

 • Boon, S. & Steele, K. & Van der Hart, O. (2013): Omgaan met traumagerelateerde dissociatie. Amsterdam: Pearson Benelux

 • Levine, P.A. (2007). De tijger ontwaakt. Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Haarlem: Altamira-Becht

 • Levine, P.A. (2017). De stem van je lichaam. Trauma’s helen met je lichaam als gids. Haarlem: Altamira

 • Lewis Herman, J. (1993). Trauma en herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

 • Lieben, C. & Renolder, C. (2012). Lichaams- en symptoomopstellingen. Geef je lichaam een stem, Eeserveen: Akasha

 • Porges, S.W. (2019). De polyvagaal-theorie en de transformerende ervaring van veiligheid. Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen: Mens!

 • Van der Hart, O. (1991). (Red.), Trauma, Dissociatie en Hypnose . Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

 • Van der Kolk, B. (2019). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Eeserveen: Mens!

12.png
Ingrid Peeterman
Regressie- en reïncarnatietherapeut

"Wie weer thuiskomt bij zichzelf, ziet de wereld als nieuw" – Studeerde af aan de Universiteit van Utrecht in de sociale en nieuwste geschiedenis. Ze werkte vervolgens ruim 15 jaar als docente geschiedenis en maatschappijleer in het middelbaar onderwijs en het HBO. In die periode kreeg ze twee kinderen. Naast haar werk in het onderwijs was ze zowel maatschappelijk actief, vooral in Derde Wereld organisaties, als geïnteresseerd in spirituele ontwikkeling. Ze volgde diverse cursussen intuïtieve ontwikkeling en healing. In 2002 begon ze met de opleiding aan de School voor Reïncarnatietherapie Nederland, hiertoe geïnspireerd omdat ze aan den lijve het bevrijdende effect van reïncarnatietherapie had ervaren. Aan de SRN sprak haar het samengaan van de spirituele en intuïtieve benadering met de rationele, in het bijzonder aan. Sinds 2005 voert ze met veel voldoening praktijk te Zutphen. Daarnaast werkt ze voor de stichting Vluchtelingenwerk. Ingrid is beroepslid van de NVRT en lid van de Vakbekwaamheidscomissie.

INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.

bottom of page