top of page
wolf OWNB.jpg
VERDIEPING:
SJAMANISME EN THERAPIE

In het shamanisme hebben de vier richtingen krachten en eigenschappen, die altijd werkzaam en inzetbaar zijn in ieders leven. Ook kan er hulp of advies gevraagd worden van de krachten uit de shamanistische wereld, zoals bijvoorbeeld de voorouders en krachtdieren. 

 

Op deze dag leer je werken met sjamanistische opstellingen voor individuele cliënten, op een 1-op-1 basis. De opstellingen worden gedaan met voorwerpen die gelegd worden in het Wiel van de Richtingen of de cliënt neemt zelf plek rondom of in het levenswiel en ervaart zo de energieën in het familiesysteem en de verschillende belevingsgebieden. 

Docent: Frederieke Karin van der Lijn

Zie deze pagina voor data, locatie en kosten.

Medicijnwiel & Krachtdieren

Wat heeft regressie- en reïncarnatietherapie met sjamanisme, het medicijnwiel en krachtdieren te maken? Als regressie- en reïncarnatietherapeut werk je met de MESS- elementen: mentaal, emotioneel, somatisch en spiritueel. En daarmee werk je, zonder je er waarschijnlijk bewust van te zijn, met de aspecten van het medicijnwiel, het levenswiel. De windrichtingen, de elementen vuur, water, aarde en lucht, de seizoenen, de leeftijdsfasen etc. zijn in het medicijnwiel terug te vinden. Evenals de krachtdieren die verbonden zijn met deze elementen. Inzicht krijgen in het medicijnwiel verrijkt daarom je werk als therapeut, het voegt een groter perspectief toe aan je werk, hoe we onlosmakelijk onderdeel zijn van de cyclus van de natuur, hoe alles energie is en verbonden is.

In deze dag workshop maak je kennis met het medicijnwiel, ook wel levenswiel. Het woord medicijn duidt op de potentie van zelfheling als je je persoonlijke levenswiel onderzoekt, er mee werkt en het in beweging brengt daar waar het stagneert. De verschillende aspecten verhouden zich tot elkaar en balanceren elkaar uit. Het is voortdurend in beweging. Als je weet hoe de aspecten onderling verbonden zijn, geeft het inzicht in waar de balans terug gevonden kan worden en hoe stagnatie opgeheven kan worden en de levensstroom weer op gang kan komen. Concreet voor jou als therapeut betekent het dat je een dieper inzicht krijgt in de levenscyclus en de ontwikkeling van de ziel, en daarbij heb je een extra tool waarmee je levensthema’s kunt duiden. 

Hoe kun je je voorbereiden op deze dag?

Ik nodig je uit een persoonlijk voorwerp mee te nemen, dat voor jou van betekenis is, een foto, een sieraad, een voor jou bijzondere steen etc. Dit voorwerp krijgt een plek in het wiel. Een of meerdere voorwerpen kunnen onderdeel zijn van deze interactieve dag.

LESINHOUD

Wat gaan we deze dag doen?

We gaan in de workshop rond het wiel zitten. Reizend rond het wiel met voorwerpen, kaarten, drum en meditatie, komen alle aspecten (MESS) aan bod. We verbinden de aspecten o.a. met krachtdieren. Krachtdieren ondersteunen ons en we kunnen hen vragen hun kracht met ons te delen. Ook maken ze ons bewust en geven ons diepgaand inzicht in wat in ons aandacht wil. Vandaar uit kunnen we hen vragen ons te helpen dat deel te helen. 

We gaan in het medicijnwiel werken, waarbij de aspecten van het medicijnwiel ons inzicht geven in onze persoonlijke vraagstukken. En meerdere perspectieven zichtbaar maakt. De opstelling van het wiel zelf geeft een aards kader en een aardse vertaling van het familieveld en onze zielsontwikkeling. Het bewust verbinden en werken met het medicijnwiel is altijd systemisch, door van plek te veranderen (zelf of met een voorwerp) komt het systeem in beeld. De balans tussen mannelijke- en vrouwelijke energie, of de vader- en moederlijn, het innerlijke kind en de voorouderlijn wordt inzichtelijk. Wat voel je op welke plek rondom het wiel? Welk dier kan je ondersteunen op deze plek? Wat is er nodig om de balans te herstellen? Deze dag brengt verdiepende inzichten in je werk als therapeut. En geeft de basis om te werken met de vier richtingen.  

De student:

1.  Maakt kennis met de het principe van het universele levenswiel adhv en aspecten van het sjamanisme van diverse culturen.

2.  Leert de vier richtingen herkennen en hoe die in relatie staan met de elementen en de m.e.s.s. uit de regressie therapie.

3.  De student maakt kennis met het bestaan van krachtdieren verbonden met het levenswiel.

4.  De student leert “aan den lijve” hoe hij/zij een krachtdier kan herkennen en mee kan communiceren. 

5.  De student ervaart het werken met opstellingen in het levenswiel  

6.  De student maakt kennis met het fenomeen “soul retrieval” en begrijpt het achterliggende sjamanistische principe

7.  De student leert dit toepassen in de praktijk en kan dit toepassen op een cliënt  

8.  De student neemt kennis van de 7 principes van het Huna sjamanisme en begrijpt de toepassing ervan 

9.   De student leert oefeningen toe te passen met als doel dat de kwaliteit van leven verbetert (door het shiften van focus)

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

  • Kampenhout, D van (2018) De vier richtingen. De Driehoek. 

  • Serge Kahili King, Urban Shaman

  • Kampenhout, D van (2007) De tranen van de voorouders. De driekhoek.

  • Kampenhout, D van (1999) In de Geest van het Sjamanisme. Bres BV

  • Kampenhout, D van (1995) Handboek Sjamanisme. Milinda Uitgevers B.V.

  • Boeken met kaartendecks: Moeder aarde kaarten van Jamie Sams

  • Medicijnkaarten van Jamie Sams

Frederieke.jpeg
Frederieke Karin van der Lijn
Regressie- en reïncarnatietherapeut

‘Het ritme van de natuur is de taal van het hart’ - iets waar Frederieke als kind zich niet erg bewust van was, maar wel voelde. Opgroeiend kwam ze op de lerarenopleiding Tekenen terecht, ging reizen en werkte 16 jaar voor de Overheid. In het afgelopen decennium heeft Frederieke een grote omslag in haar leven gemaakt. Opnieuw studeren en verdiepen in de onderwerpen die haar na aan het hart lagen. Dat leidde o.a. tot het coachen en opstellingen met paarden, en in 2017 tot het beroep van Regressie- en reïncarnatietherapeut. Waarin ze het werken met de voorouderlijnen, de cyclus van de natuur en de wijsheid van dieren heeft omarmd. Dit opende veel in haar vermogen zich te verbinden de bewustzijnsvelden om haar heen. Deze dimensies integreren meer en meer in haar werk en leven. Wat zij als een grote rijkdom en steun ervaart. Haar werkwijze is juist hierdoor praktisch, effectief en ‘down to earth’. Ze werkt met en geeft trainingen over het Medicijnwiel & de Vier Elementen, Opstellingen in het Medicijnwiel, Numerologie, Krachtdieren en Voorouder-regressie. Tevens is ze initiator van Oude Wijsheid – Nieuw Bewustzijn, online congressen en online programma’s waarin ze gesprekken voert met medicijnmannen- en vrouwen, wisdomkeepers, inheemse stamouderen en therapeuten uit alle windstreken. Frederieke is gastdocent bij de SRN en beroepslid van de NVRT. www.frederieke.frl & www.oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl

INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.

bottom of page