top of page
Sitting on a Bench
VERDIEPING:
SPIRITUELE REGRESSIE

Veel reïncarnatietherapeuten hebben wel gehoord van de boeken van Michael Newton, waarin hij zijn Life Between Lives-therapie uiteenzet. Hij is beroemd geworden door zijn empirisch onderzoek naar de kosmologie van het hiernamaals of het tussenbestaan, oftewel het leven tussen twee aardse levens in. 

 

Onderwerpen die tijdens deze module aan de orde komen zijn: Wat is een Spirituele Regressie? Voor welke cliënten is deze bruikbaar? Met welk doel doe je een Spirituele Regressie? Waar in het proces doe je een Spirituele Regressie? Hoe begeleid je een Spirituele Regressie (voorgesprek, inductie, vorig leven met sterfervaring, naar het tussenbestaan)? En welke resultaten kun je verwachten?

LESINHOUD
PRAKTISCHE INFORMATIE

Docent: Brisa Keizer

Zie deze pagina voor data, locatie en kosten.

Newton is de oprichter van The Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy (TNI) in de Verenigde Staten. Misschien heb je wel een van zijn boeken gelezen? Twee van zijn boeken beschrijven uitvoerig ‘het leven in het tussenbestaan’. Een ander boek is speciaal voor therapeuten, maar het is niet vertaald. En er is een boek met casebeschrijvingen. Marianne heeft voor deze module een model samengesteld waarmee je als reïncarnatietherapeut direct aan de slag kunt.


We hebben het tijdens de module onder andere over de gids, herstellende energie, lijnen van vorige levens naar het huidig leven, je primaire zielengroep, afspraken die zielen in het tussenbestaan met elkaar maken, de Raad van Wijzen, eventuele taken in het tussenbestaan en plannen van het toekomstige leven. Omdat een Spirituele Regressie (veel) langer duurt dan een gewone sessie, ontbreekt de tijd om ter plekke een demo te geven, maar Marianne zal enkele saillante onderwerpen demonstreren aan de hand van geluidsopnamen.

De student:

 1. Weet wie Michael Newton is, wat een Spirituele Regressie is, wat het doel is van SR en waar in het proces met cliënt een SR het beste past, en welke resultaten er verwacht mogen worden.

 2. weet wat hij de client ter voorbereiding op de Spirituele Regressie moet vragen en waarom

 3. heeft kennis van de 4 stadia van hypnose, weet hoe hypnose te verdiepen en kent Newtons inductiemethode 

 4. ervaart hoe het is om met Newton's inductiemethode terug te gaan naar de jeugd en in de baarmoeder

 5. begrijpt het belang van het verhogen van de trilling en heeft inzicht in het belang van herstellende energie en versmelting met de eigen achtergebleven energie

 6. weet wat er gebeurt met zielen die onaffe zaken hebben of die ernstig beschadigd zijn en weet dat de mogelijkheid bestaat dat client niet door De Poort mag 

 7. heeft inzicht in de aard en functie van contact tussen gids en de ziel van de client en ervaart zelf hoe het contact met zijn gids kan voelen en heeft wellicht iets van betekenis gekregen van de gids waarmee hij zijn voordeel kan doen

 8. heeft inzicht in de aard en functie van:

  • de Poort

  • de mogelijke eerste contacten in de zielenwereld, 

  • de primaire zielengroep en begrijpt het therapeutisch belang van dit weerzien

  • de diverse taken die zielen in de zielenwereld kunnen uitvoeren

  • de spirituele bibliotheek

  • de Raad van Ouderen en heeft een demonstratie gehoord van een ziel die de Raad van Ouderen ontmoet en heeft kennis van het therapeutisch belang van deze ontmoeting

  • de transformatieruimte

  • de levenskeuzekamer

  • de voorbereidingsklas

 9. heeft een demonstratie opname gehoord van:

  • de ziel van een client die door De Poort gaat

  • de ziel van een client die de zielenwereld betreedt en van wie de trilling wordt verhoogd

  • twee zielen die hun zielengroep weerzien

  • een ziel die lesgeeft aan beginnende zielen

  • een ziel die twee andere zielen kiest om mee te incarneren

  • een ziel op het punt van incarneren

 10. heeft kennis van het belang van een zorgvuldige afronding van de sessie en kan de client uit hypnose halen en begrijpt belang van een zorgvuldig exitgesprek

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

 • Boswijk Hummel, R. (2018). De reis van het gewaarzijn. Zaltbommel: BosBoek.nl

 • Dethlefsen, Th. (1988). Esoterische Psychologie. Het lot als levenskans. Deventer: Ankh-Hermes.

 • Keizer, B. (2013). Waar blijft de ziel? Rotterdam: Lemniscaat  

 • Lanto, M. (2010). Ziekte, karma en de weg naar genezing. Akasha

 • Monroe, R. (1977). Experimenten buiten het lichaam. Deventer: Ankh Hermes.

 • Newton, M. (2006). Life between lives – hypnotherapy for spiritual regression. Woodbury: Llewellyn Publications

 • Newton, M. (2010). De zielenreis; Haarlem: Altamira

 • Newton, M. (2011). De zielsbestemming. Haarlem: Altamira

 • Newton, M. (2012). Herinneringen van na de dood; het bestaan tussen de levens in. Haarlem: Altamira

 • Rinpoche, S. (1994). Het Tibetaans boek van leven en sterven. Cothen: Servire

 • Scroggs, J.R. (1998) Persoon en persoonlijkheid, deel I en II.  Rotterdam: Ad Donker.

 • Terlouw, T. (2017). De heelkamers. Liefde voorbij het leven. Heerhugowaard: Obeliskboeken

 • Terlouw, T. (2018). De cyclus van leven en dood. Een schitterende reis. Heerhugowaard: Obeliskboeken

 • Wilber, K. (1997). Een beknopte geschiedenis van alles. Rotterdam: Lemniscaat.

 • Zukav, G. (2000). De zetel van de ziel. Naar een spirituele beleving van de werkelijkheid. Utrecht: Kosmos

Brisa%20Keizer_edited.png
Brisa Keizer
Regressie- en reïncarnatietherapeut

“Een regressietherapeut is een reisbegeleider voor de ziel” - Brisa heeft in haar jeugd in Azië, Afrika en Latijns Amerika gewoond met haar familie. Het was dan ook een logische keuze om Internationale Betrekkingen te studeren in Groningen en vervolgens te werken aan een rechtvaardige wereld. Na 10 jaar ontwikkelingswerk, kwam er toch een omslag naar een meer persoonlijk perspectief, mensen 1 op 1 willen helpen met hun ziekte, verdriet, angst of boosheid. In 2012 is ze daarom begonnen met de SRN-opleiding om daarna vol enthousiasme haar eigen praktijk te starten. Maar wel met een internationaal tintje: ze werkt nu als Past Life Therapist in spirituele centra in Australië, Nieuw Zeeland, de VS, Canada, en Zweden. Dit combineert ze met een spirituele studio in Leiden en het lesgeven bij de SRN. Brisa is beroepslid van de NVRT.  www.SacredTreesStudio.com/Brisa

INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.

bottom of page