top of page
Hands
VERDIEPING:
VERDIEPING
LICHAAMSWERK

Tijdens deze les gaan we op een nieuwe en subtielere manier kijken naar lichaamswerk bij angst, waarbij de lichaamsbewegingen niet door de wil gestuurd worden maar vanzelf in het lijf ontstaan. Het is een zachte en veilige methode dat inwerkt op het trauma in het zenuwstelsel.

 

Deze dag is vooral praktijkgericht. De techniek zal in een sessie gedemonstreerd worden en er zal veel in twee- of drietallen gewerkt worden. Het eigen beleven zal op de voorgrond staan om zo een 'embodied' idee te krijgen van het werken met angst volgens de Somatic Experience methode.

LESINHOUD
PRAKTISCHE INFORMATIE

Docent: Jan-Dirk Sinteni

Zie deze pagina voor data, locatie en kosten.

Volgens Peter Levine, de grondlegger van Somatic Experience, groeit geen mens op zonder trauma’s. Sommige van deze trauma’s ontstaan heel vroeg in de jeugd. Daarom hebben we er op latere leeftijd meestal geen duidelijke herinneringen aan. Echter ons lichaam draagt de herinnering aan deze nare ervaringen in het zenuwstelsel met zich mee. De basisemotie bij een trauma is angst. Dankzij angst zijn we in staat bij gevaar te vluchten of te vechten. Als geen van deze twee reacties mogelijk is, gaat ons lichaam verstijven. Deze drie reacties gebeuren meestal instinctief en worden gestuurd door ons autonoom zenuwstelsel. Bij verstoringen in onze stressreactie en bij fysieke, mentale en emotionele ladingen raken we uit balans. Het zenuwstelsel kan dan overactief worden of kan de lading “bevriezen en inpakken” zodat het lijkt alsof er niets aan de hand is. Echter deze “bevroren en ingepakte” lading gaat als blokkade werken en belet het stromen van onze levensenergie. Bijna iedereen heeft van die “ingepakte stukken”, die vaak vermomd zijn in niet durven, geen zin hebben, stroef lopende relaties of lichamelijke klachten.

De student:

 1. weet wat de stappen zijn voor lichaamswerk bij angst en kan na de demonstratie een sessie uitvoeren met een medestudent 

 2. kan de verfijnde fasen van de fysiologische respons bij angst benoemen

 3. begrijpt het verband tussen trauma, immobiliteit en PTSS en het belang van mobilisering voor het herstel van actieve afweerresponsen

 4. heeft inzicht verkregen in de werking van amygdala en hippocampus bij stress en angst

 5. begrijpt het verband tussen angststoornis, emotieschema’s en een verzwakte amygdala

 6. kent het verschil in reacties tussen hyper – en hypoarousal

 7. weet wat de tolerantiezone (window of tolerance) is

 8. begrijpt het het verband tussen gehechtheid, zelfregulatie en disfunctionele emotieschema’s

 9. heeft inzicht verkregen in de polyvagale theorie van Porges

 10. weet wat de activatiecurve is en wat zijn de verschillende functies van dorsale vagus, ventrale vagus en sympathisch systeem

 11. kan toelichten wat neuroceptie is

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

 • Boon, S. & Steele, K. & Van der Hart, O. (2013): Omgaan met traumagerelateerde dissociatie. Amsterdam: Pearson Benelux

 • Levine, P.A. (2007). De tijger ontwaakt. Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Haarlem: Altamira-Becht

 • Levine, P.A. (2017). De stem van je lichaam. Trauma’s helen met je lichaam als gids. Haarlem: Altamira

 • Lewis Herman, J. (1993). Trauma en herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

 • Lieben, C. & Renolder, C. (2012). Lichaams- en symptoomopstellingen. Geef je lichaam een stem, Eeserveen: Akasha

 • Porges, S.W. (2019). De polyvagaal-theorie en de transformerende ervaring van veiligheid. Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen: Mens!

 • Van der Hart, O. (1991). (Red.), Trauma, Dissociatie en Hypnose . Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

 • Van der Kolk, B. (2019). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Eeserveen: Mens!

7.png
Jan-Dirk Sintenie
Regressie- en reïncarnatietherapeut

"Jezelf zijn, is gelukkig zijn" – Jan-Dirk is psychosomatisch fysiotherapeut en Somatic Experiencing Practitioner. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden en ondersteunen van mensen die kampen met een ziekte. Sinds 2007 is hij nauw verbonden aan Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep, dat ondersteuning biedt aan mensen die kanker hebben (gehad) en aan hun naasten. In 2011 heeft hij de 3 jarige opleiding lichaamsgerichte traumatherapie,de Somatic Experiencing volgens Peter Levine afgerond en is in 2015 gestart met een assistentschap op diezelfde opleiding. Het werken met deze methode heeft zijn mogelijkheden om diepgaander te helen sterk vergroot en tevens veel meer voldoening en werkplezier gegeven. Jan-Dirk is gespecialiseerd in trauma- en rouwverwerking. Zijn hoofddoel als therapeut is om je te ondersteunen weer bij je eigen levensenergie te komen en daarmee de greep op, en het plezier in het leven terug te krijgen. Jan-Dirk heeft een eigen praktijk in Hillegom, voor psychosomatische fysiotherapie. www.praktijk-sintenie.nl

INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.

bottom of page