top of page
Happy Children
VERDIEPING:
PRAKTISCH WERKEN MET KINDEREN

Om met kinderen te werken, heb je specifieke kwaliteiten nodig: creativiteit, speelsheid, flexibiliteit, aanwezigheid in het hier-en-nu en een goed observatievermogen. Daarnaast zijn er ook verschillende vaardigheden die je kunt ontwikkelen en gereedschappen die je kunt gebruiken

 

Ik wil graag werken met kinderen, maar hoe pak ik het praktisch aan? Ik ken de theorie, maar op welke manier begeleid ik een kind in een sessie? 

Waarop moet ik letten als een kind voor het eerst in mijn praktijk komt? Welke afspraken maak ik met de ouders? En met het kind? En hoe zit het als de ouders gescheiden zijn? Wie moet toestemming geven? Welke materialen zijn praktisch om te gebruiken? Hoe bouw ik een sessie op? Als je deze vragen herkent, dan is deze les precies wat je zoekt. 

LESINHOUD
PRAKTISCHE INFORMATIE

Docent: Maria Franzi Föllmi en Erna de Lange

Zie deze pagina voor data, locatie en kosten.

Tijdens deze les doorlopen we het traject vanaf het eerste contact met de ouders naar de eerste sessie met het kind tot het afronden van de therapie. We geven ook aandacht aan de wet omtrent therapie voor kinderen en ethische vraagstukken. Behalve dat we je praktische tips en oefeningen geven die direct toepasbaar zijn in jouw praktijk, behandelen we ook verschillende casussen die jou een concreet beeld van een therapeutisch traject geven. Je oefent in groepjes en je ontdekt veel materiaal om tijdens een therapiesessie te gebruiken. Zowel Maria als Erna hebben de Holografisch Kinderopleiding gevolgd bij Tineke Noordegraaf en werken regelmatig individueel met kinderen in hun eigen praktijk. Erna verzorgt bovendien workshops Zelfvertrouwen voor kinderen en begeleidt verliesverwerkingsgroepen voor kinderen in rouw.

De Student:

 1. kent de belangrijkste regels volgens de WGBO omtrent het behandelen van minderjarigen, het bewaren van dossiers en het inzagerecht van ouders

 2. kent de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en weet hoe omgaan bij (vermoedens van) huiselijk geweld

 3. heeft een voorbeeld van een behandelingsovereenkomst gezien en vragen gesteld erover

 4. kent de algemene richtlijnen voor het therapeutisch werken met kinderen (ontwikkelen van vertrouwen, afstemmen en aanpassen op belevingswereld van het kind, taalgebruik, structuur, lengte sessie en vertrouwelijkheid)

 5. heeft verschillende soorten therapeutisch materiaal gezien en heeft inzicht verkregen in hoe en wanneer deze gebruiken (boeken, kaarten, knuffels en poppetjes, baboesjka’s poppen, tricots)

 6. begrijpt het belang van het creëren van een resource bij het therapeutisch werken met kinderen

 7. heeft zelf de ankertechniek ervaren en kan de ankertechniek toepassen met een cliënt

 8. is bekend met het stappenplan en diagnostische interventies 

 9. heeft tekeningen van een kind gezien en een casus gehoord ter illustratie van het gebruik van de kapstoktekening 

 10. analyseert de gegevens van de casus voor het bepalen van welke type interventies nodig zijn en heeft een behandelplan opgesteld

LITERATUUR

Inspirerende literatuurlijst (ter inspiratie en zeker niet verplicht voor deze les)

 

 • Bontenbal, R. (red, 2004). "Soms ben ik mijn zon even kwijt...". Amsterdam: SVR, Leijten

 • Bowman, C. (1997). Wie was mijn kind ?  Utrecht: A.W.Bruna.

 • Davis, R.D. (1995). De gave van dyslexie.  Rijswijk: Elmar.

 • Eliacheff, C. (1998). Het kind dat een kat wilde zijn. Amsterdam: Rainbow Pockets.

 • Gerhardt, S. (2004). Waarom liefde zo belangrijk is. Hoe liefde voor je baby zijn hersenen vormt. Schiedam: Scriptum psychologie 

 • Gordon, T. (2003). Luisteren naar kinderen. Baarn: Tirion.

 • Klink, J. (1990). Vroeger toen ik groot was. Baarn: Ten Have.

 • Lamers-Winkelman, F. & Bicanic, I. (2000) Werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP

 • Lamers-Winkelman, F. & Bicanic, I. (2006) Therapeuten handleiding bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP

 • Levine, P.A. & Kline, M. (2009). Het weerbare kind. Traumawerk bij kinderen. Haarlem: Altamira-Becht

 • Liekens, P. & Delnoy, A. (2004).  Helende verhalen. Metaforen voor kinderen met allergische reacties, overgevoeligheden of angsten. Deventer: Ankh Hermes.

 • Mehringer-Sell, I. (1997). Mama, glaub mir, ich habe schon einmal gelebt. Darmstadt: Schirner Verlag.

 • Stellamans-Wellens, H. (1999). Littekens op de ziel. Gekwetste kinderen en hun ouders. Leuven: Davidsfonds

 • Stevenson, I. (1981). Reïncarnatie. Twintig gevallen van vermoedelijke wedergeboorte. Amsterdam: Teleboek.

 • Stevenson, I. (2000). Bewijzen van reïncarnatie. Deventer: Ankh-Hermes.

 • Van den Berg, T. (2018). Praten met kinderen en jongeren over scheiding. Een praktijkboek voor professionals. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

 • Venema, J. (2011). Het fluisterkind. Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft. Deventer: Ankh Hermes

 • Wolzak, A. (2007). Kindermishandeling: signaleren en handelen. Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen. Utrecht: SWP

5.png
Maria Franzi Föllmi
Regressie- en reïncarnatietherapeut

“Laat je gouden kern stralen en leef voluit je leven!”– Groeide op in Zwitserland waar ze een aantal jaren werkte als vertaalster en als lerares in het basis- en volwassenenonderwijs. In de daaropvolgende jaren werkte ze met vrouwen in Pakistan en Zimbabwe en haalde ze haar Master in vrouwenstudies aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Het leven in Azië en Afrika heeft een zeer belangrijke invloed op haar persoonlijke groei en spiritueel bewustzijn gehad. Ze verdiepte zich vervolgens in de helende krachten van Reiki, meditatie, edelstenen, Bach-bloesems en in de chakra-psychologie. Sinds 2002 heeft ze op deze gebieden verschillende cursussen, consulten en behandelingen in haar praktijk gegeven. Vanwege haar belangstelling in de mens en zijn bewustwordingsproces heeft zij de opleiding tot reïncarnatietherapeut aan de SRN gevolgd en die in 2008 succesvol afgerond. In 2012 heeft zij haar diploma tot holografisch kindertherapeut bij Tineke Noordegraaf behaald. Naast regressie- en reïncarnatietherapie aan kinderen en volwassenen geeft zij in haar praktijk in Hillegom verschillende workshops, meditatiecursussen en Bachbloesems consulten. Maria is beroepslid van de NVRT.  www.praktijk-athanor.nl

Erna de Lange
Regressie- en reïncarnatietherapeut

“Een feest van licht ontstaat als kinderen hun innerlijke kracht voelen” – Besefte al vroeg in haar leven dat een mens niet alleen uit een fysiek lichaam bestaat. Dat kwam door bijzondere ervaringen in haar jeugd. Toen ze wat ouder was, besloot ze een cursus spirituele ontwikkeling te volgen. Haar interesse in de beweegredenen waarom mensen de dingen doen die ze doen, leidde haar als vanzelf naar de intensieve opleiding tot regressie- en reïncarnatietherapeut bij de SRN. Sinds zij in 2007 afstudeerde werkt zij in haar eigen praktijk aan huis met kinderen, jongeren en volwassenen. Ze specialiseerde zich tot holografisch kindertherapeut, waarvoor ze een opleiding volgde bij Tineke Noordegraaf. Omdat ze ook 25 jaar actief is geweest als zondagsschoolleidster, is ze zeer ervaren met kinderen. Naast haar praktijk organiseert en begeleidt ze lotgenotengroepen voor kinderen met een verlieservaring. Daarnaast geeft zij workshops aan kinderen. Daarin helpt ze hen met creatieve werkvormen hun kracht te (her)ontdekken, zodat hun zelfbesef en zelfvertrouwen groeit en hun sociale en emotionele weerbaarheid toeneemt. Ook is ze gastdocent in een bijscholing ‘Praktisch werken met kinderen’. Erna is beroepslid van de NVRT en beheerder van Bureau SRN. Ze verzorgt de administratie van de opleiding en is het aanspreekpunt. Alle ervaring die zij in haar vroegere leven heeft opgedaan als informatrice bij de Nederlandse Spoorwegen, komen in deze functie goed van pas. www.ernadelange.com
2.png
INSCHRIJVEN

Zowel de lesblokken van de eerste twee jaar van de opleiding als ook de verschillende lessen van het derde jaar kunnen als losse bij- en nascholing worden gevolgd. Deze les is ook onderdeel van het derde jaar.

bottom of page